Exposem el nostre projecte “Art”

El producte final del nostre projecte “Art” va ser una exposició als passadissos de l’escola, on cada cicle exposava tot el procés que havia fet al llarg dels quinze dies. La preparació de l’exposició va ser una tasca que van fer els propis alumnes, un espai per mostrar tot el treball fet, per reflexionar sobre el procés seguit i per percebre les relacions establertes.

L’exposició es va explicar als altres cicles de l’escola dins l’horari escolar i es va invitar als pares i mares en dues sessions diferents, una a la una del migdia i una altra a les cinc, amb l’objectiu de poder arribar al màxim de famílies. Per aquelles que no van poder venir, l’exposició també es podia visitar lliurement, sense l’explicació dels alumnes.

Tant els mestres com les famílies vam valorar molt positivament que l’exposició s’hagués obert als pares, ja que abans només s’explicava a la resta d’alumnes, i d’aquesta manera els vam fer partíceps de la clausura.

Comencem el projecte “Art” a les aules

Per començar el nostre projecte d’Art, vam voler fer-ho d’una forma atractiva pels alumnes, però també volíem implicar a les famílies, així que al hall de l’escola vam penjar unes lletres de cartró on s’hi podia llegir “ART?” i en un costat hi havia una caixa on es podien deixar objectes relacionats amb aquesta paraula. Amb aquesta activitat inicial, vam aconseguir desvetllar la intriga de les famílies i fer que a casa parlessin del tema, de manera que al llarg del projecte, les famílies van mostrar molt interès per conèixer el que s’anava fent.

Un altre aspecte que volíem introduir, era portar algun artista invitat a l’escola. Satisfactòriament, vam rebre el suport d’un artista del poble que es va mostrar molt interessat pel projecte i ens va proposar de pintar un mural al pati que va començar ell, però on l’alumnat va poder fer-hi aportacions.

Un altre artista que va participar en el projecte, va ser el pare d’uns alumnes que ens va fer una escultura de fusta al pati de l’escola.

Durant els quinze dies que va durar el projecte, les reunions del migdia es dedicaven exclusivament a avaluar com anava, es feien a nivell de claustre i cada cicle explicava què havia fet, com havia anat, quins problemes havien sorgit i quines activitats havien funcionat bé. Vam aconseguir compartir tot el procés i beneficiar-nos de les idees dels altres mestres, vam sentir-nos com un veritable equip, on cadascú era indispensable i amb un objectiu comú.

En aquest enllaç podeu veure el treball fet a cada cicle: https://agora.xtec.cat/ceip-lamonjoia/general/projecte-dart/

Organitzem el projecte “Art”

A l’hora de plantejar la metodologia del nostre projecte “Art”, els mestres teníem molt clar que volíem que els alumnes fossin els veritables protagonistes del seu procés d’aprenentatge i vam apostar per un canvi en la manera de treballar de com ho havíem fet fins aleshores, on era cada mestre el que decidia les activitats que es feien i la seva temporalització.

Per això, després de fer una formació sobre el Treball per projectes, vam decidir partir d’una gran pregunta que els alumnes haurien de contestar i de la qual anaven sorgint altres preguntes. Aquest pregunta inicial i les altres les vam escriure en un mural penjat a l’aula i les vam anar connectant amb un mapa conceptual, de manera que s’anava omplint a mesura que el projecte avançava i segons les inquietuds dels nens. Com que era la primera vegada que treballàvem d’aquesta manera, a l’alumnat a vegades els costava una mica i calia que els mestres els ajudessin, però en general, tots els docents vam quedar satisfets amb la feina feta i el procés seguit.

Un altre aspecte que volíem reforçar era el diàleg de grup i vam donar molta importància a l’escolta activa dels nens, generant espais de debat on tothom podia donar la seva opinió i on s’intentava arribar a conclusions conjuntes que ajudaven a tirar el projecte endavant. Al principi va costar, ja que l’alumnat feia aportacions repetitives o sense massa fons, però al llarg del projecte es va veure una millora, doncs cada vegada els nens se sentien més segurs en el tema i percebien que tant els seus companys com les mestres valoràvem les seves aportacions i les donàvem totes com a vàlides.

A Cicle Mitjà i Cicle Superior, també vam voler donar llibertat als alumnes a l’hora de triar la disciplina artística que volien fer, d’aquesta manera asseguràvem el seu interès i motivació, alhora que treballàvem la iniciativa personal i l’autonomia. 

Pel que fa a l’agrupació dels alumnes, al llarg del projecte s’ha treballat de diferents maneres: amb tot el grup, per parelles, individualment i també en petits grups, aplicant els rols del treball cooperatiu, que ara els nostres alumnes ja coneixen bé perquè es fa en altres àrees. 

 

Planifiquem el projecte “Art”

A l’hora de planificar aquest projecte, les dues mestres que assistim a la XCB, volìem que tot el claustre prengués les decisions de manera conjunta i que cada cicle pogués anar explicant el seu treball, ja que d’aquesta manera, podíem compartir experiències, dubtes, pors,.. i entre tots buscar solucions, proposar activitats, fer suggeriments,…

Per fer-ho, vam programar unes sessions prèvies a l’inici del projecte, on vam debatre el tema, l’horari i l’organització de l’espai i els mestres.

Així doncs, vam decidir que el nostre projecte giraria al voltant de l’art, un tema que ens semblava molt atractiu pels nens i que oferia moltes possibilitats. Pel que fa a la temporalització, vam acordar fer-ho tal i com ho havíem fet el curs anterior, ja que ho havíem valorat molt positivament, durant quinze dies dedicaríem la franja horària de 9 a 11h a fer projecte, tota l’escola. Aquest horari ens permetia, d’una banda, fer un treball diari i seguit, i, d’altra banda, fer que tot el professorat intervingués en un cicle o altre i que a cada aula hi hagués dos o tres docents.

Escola La Monjoia

L’escola La Monjoia està situada a Sant Bartomeu del Grau, aquest curs és el segon que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques i tot el claustre forma part de l’equip impulsor, ja que el treball per projectes es veu com una oportunitat per fer un aprenentage més competencial i autèntic.

Des de fa força anys, el primer trimestre es treballa l’eix transversal a tota l’escola amb el mateix tema com a punt de partida, però cada cicle es centra en un aspecte diferent. Des de que formem part de la xarxa, el nostre objectiu ha sigut millorar aquesta tasca aplicant petits canvis que permeten que l’alumne sigui el veritable protagonista del seu aprenentatge, fent-se preguntes, buscant respostes, compartint amb els companys les seves opinions i valorant les dels altres, autoavaluant-se per poder millorar,… i el mestre el guiï en aquest procés. 

Aquest blog, doncs, vol ser un reflexió sobre aquests canvis, més que una explicació sobre el projecte en sí.