LA VEU DELS ALUMNES

Després d’acabar el nostre projecte on cada cicle ha treballat amb activitats diverses i amb materials variats, en general els alumnes han verbalitzat i valorat de manera molt positiva aspectes com:

  • El fet de saludar i que et saludin és molt importa perquè comences el dia més content. (3r)
  • Compartir la recerca i la informació amb altres companys ha sigut difícil però ens ha agradat. (5è)
  • Descobrir que no tothom saluda igual i depèn del país valoren el contacte físic d’altres el rebutgen. (2n)
  • Que et diguin paraules boniques et fa sentir bé i no estar enfadat. (1r)
  • L’esport ens ha ajudat a entendre com és d’important respectar el joc i als jugadors. (4t)
  • Parlar és la via d’entesa per evitar conflictes o resoldre’ls independentment de la causa o el motiu. (6è)

En general hem aconseguit que els alumnes siguin conscients de la força que té la paraula en el diàleg per aconseguir una bona entesa. Esperem que aquest treball faci millorar les relacions i la gestió de conflictes a l’escola.

AVALUACIÓ

Cada cicle ha fet servir unes eines diferents d’avaluació segons el tipus d’activitats realitzades. A cicle mitjà van construir una rúbrica per treballar al llarg d’una trobada esportiva programada com activitat  sorgida del llibre fil conductor del projecte “L’escola de les bones maneres de la senyora Carmeta”. Després de l’activitat vam utilitzar la rúbrica d’avaluació creada pels alumnes i mestres conjuntament per reflexionar com va havia anat i cada alumne es va autoavaluar.

Cicle inicial com a eina d’avaluació va confeccionar un mapa mundi on quedava reflectida tota la informació treballada i per grups els alumnes van transmetre tot el que havien après als diferents grups de l’escola.

PRODUCTE FINAL

El  producte final del projecte d’escola que hem dut a terme aquest any ha sigut d’una banda l’exposició a diferents espais de l’escola, on cada cicle ha exposat  al llarg del curs tots els treballs i activitats que han fet. Aquestes exposicions s’han realitzat per part dels alumnes i visitades en grup classe. D’altra banda els companys de les classes distribuïts en petits grups, han exposat oralment a la resta de companys  dels diferents grups classes de l’escola el treball que cadascú ha treballat. I junts han pogut fer reflexions molt interessants envers la convivència de l’escola i els factors que influeixen en les relacions i interaccions diàries.

QUÈ M’AGRADA DE TU?

 

Avui hem hagut de pensar molt; teníem una tireta de paper per a cada un dels nostres companys/es on havíem d’escriure una cosa positiva, una cosa que ens agradi d’aquell company o companya. Com que hem hagut de pensar molt hi hem dedicat dues sessions.

Una vegada fetes les targetes les hem posat dins del pot de hi ha sota la foto de cada company/a.

En una altra sessió cadascú ha pogut agafar el seu pot i llegir tot allò que li han escrit (anònimament) els seus companys/es. Qui ha volgut ha compartit aquell missatge que més li ha agradat.

METODOLOGIA

La metodologia que s’ha seguit ha estat ben diferent en cada cicle, tenint en compte les edats dels alumnes i el nivell d’aprenentatge.

S’han realitzat activitats de grup classe: s’han portat a terme tot un seguit d’activitats tenint en compte diferents àrees, però tots els alumnes han dedicat com a mínim una hora setmanal, algunes en gran grup, altres en petits grups i, també, tasques individuals.

A les reunions de coordinadors es van posar en comú les diferents propostes dels cicles i els dubtes per part dels tutors/es. D’aquesta manera es van unificar els criteris d’actuació de tota l’escola per construir el nostre producte final.

El treball realitzat al projecte ha seguit el mateix fil conductor, respecte i bones maneres. S’han anat creant diferents espais comuns a l’escola per exposar els diferents productes que anaven creant-se a les aules. El bosc de les paraules amables, la melmelada de colors, el sol de les nostres qualitats,…

 

 

PLANIFICACIÓ: ESCOLA DE LES BONES MANERES

La planificació del projecte comença a finals del curs passat , on a partir dels conflictes de pati que es produeixen a l’escola amb freqüència, a diferents cursos va sorgir la necessitat de parlar-ne i treballar-ho per millorar la relació entre els companys d’escola.

Es va plantejar que seria interessant realitzar un projecte on participés tota l’escola i on al llarg del curs es poguessin  desenvolupar les diferents activitats sorgides dels alumnes i programades pels mestres. Després de parlar-ne molt a les classes vam trobar el nom: “L’escola de les bones maneres”. Al setembre vam encetar el projecte amb la visita de la Rosa Miralles Universitat de Lleida per endinsar-nos en el món del respecte i les bones maneres amb un treball envers les emocions.

L’inici del projecte ha sigut per tots el mateix, amb la presentació, lectura i reflexió del llibre: L’escola de les bones maneres de la senyora Carmeta”.

Han realit

QUI SOM

Hola a tothom!

És el nostre tercer any que la nostra escola, Sant Marc, de Calldetenes participa a la XCB de la nostra zona.

Aquest curs hem iniciat un projecte de centre que s’emmarca dins del Pla de Convivència que enguany estem revisant. Vam iniciar una formació de claustre amb una mica més d’informació; posant en comú i compartint amb el grup les experiències dels projectes realitzats el curs passat, per poder avançar una mica més  en el camí cap al treball per projectes.

El nostre objectiu és aprendre i compartir amb altres escoles maneres de treballar i, anar dibuixant el nostre camí tenint en compte el què som i el què volem. Tot això amb el suport de tot el claustre i amb el compromís de compartir la feina. Volem investigar, innovar i treballar  per poder oferir als nostres alumnes les eines necessàries per desenvolupar les seves capacitats i fer-los més competents.