La veu dels alumnes: “Quilòmetres Solidaris”

Val la pena començar dient que els alumnes del nostre centre és la primera vegada que treballen de manera continuada amb aquesta metodologia. Així doncs, tot i la novetat del principi, i la dificultat de vegades per treballar conjuntament i cooperativament amb companys/es que no hauríem triat, la valoració dels alumnes ha estat molt positiva.

Els ha agradat treballar d’aquesta manera, s’han cohesionat i els ha ajudat a veure que és necessari el treball i l’esforç comú per avançar. Junts aprenem i aprenem millor!

Avaluació: “Quilòmetres Solidaris”

L’avaluació d’aquest projecte estava sotmesa al seguiment propi de cada sessió, juntament al producte final i a la presentació final que van fer els alumnes.

Els alumnes van realitzar una autoavaluació i una coavaluació, juntament amb l’avaluació del professor. En el projecte es va donar molta importància a la forma, no només al contingut, ja que la metodologia de treball ho comporta, així com la realització del producte final, el qual no s’aconsegueix si no hi ha hagut un bon treball previ.

Observem que els alumnes quan s’han d’avaluar o coavaluar, sovint són més exigents que els professors… punt per reflexionar…

Proiducte final: “Quilòmetres Solidaris”

Bé doncs, tal i com ja hem anat avançant el nostre producte final va ser la realització d’una cursa en la qual els diners recaptats anaven destinats a la ONG “Save the Children”. Arriba el gran moment final i el treball de gairebé tot un trimestre es veurà finalitzat amb una cursa de no molts minuts de gaudiment, pels més valents, i de una mica més de minuts de patiment pels menys valents…

Durant el dia de la cursa, els grups que l’havien organitzada i per tant que feien el projecte, tenien definides diferents tasques, ja que n’eren els especialistes. Un petit grup feien els controls de pas durant la cursa i el control del temps, uns altres portaven la organització dels dorsals i controls d’inscripcions junt amb la recollida de diners, uns altres s’encarregaven de fer una preparació sobre l’escalfament previ i per últim teniem un petit grup que eren els caps de cursa, aquests eren els que més tiraven, per ajudar a que ningú es perdés.

A continuació us deixem algunes imatges de la cursa:

Implementació: “Quilòmetres Solidaris”

En aquest apartat entrem amb una mica més de detall al nostre projecte. De fet potser no s’hauria de titular ben bé implementació, sinó més aviat és la concreció de la planificació del projecte, el dia a dia del projecte, de l’inici al final.

Tal i com ja hem avançat a l’apartat de planificació, es va començar amb una investigació de la situació sociocultural i econòmica de l’Àfrica. Es va fer una reflexió i a partir d’aquí va sorgir la necessitat de cercar quines ONG’s actuen actualment a l’Àfrica, més concretament a l’Àfrica Negra. Un cop observades les diferents ONG’s els alumnes van triar-ne una d’elles per tal de fer el donatiu un cop realitzada la cursa. La ONG triada va ser “Save the Children”, per tant els diners recaptats al final de la cursa es donarien a aquesta ONG. Abans de passar a la organització de la cursa però es va fer un estudi més acurat de la ONG escollida, es va investigar sobre la història de “Save the Children”, els llocs o països on actuen, com s’organitzen, com funciona el voluntariat, a què destinen els recursos que tenen, etc.

Un cop varen tenir la part més teòrica i d’investigació sobre ONG’s acabada, el projecte va agafar un caire més enfocat a l’educació física. Aquí, arrel de començar a pensar en l’organització de la cursa, es van estudiar diferents factors que cal tenir en compte per fer una cursa. Es va treballar sobre l’escalfament previ a la cursa, el disseny que hauria de tenir la cursa, els entrenaments que farien falta per poder fer-la, quina és la qualitat física més treballada i la més important per una cursa d’aquestes característiques. També van fer previsions vàries, en un cas van sortir al pati i amb l’ajuda del mòbil a partir del GPS van preveure la velocitat que anirien caminant i corrent, per tal de fer càlculs per pensar el recorregut de la cursa.

A partir de les previsions es posen a organitzar la cursa, en tracen el recorregut, fan una instància dirigida a l’alcalde dels dos municipis afectats pel pas de la cursa, Torelló i St. Vicenç de Torelló, fan els cartells publicitaris corresponents, els dorsals pels corredors i pels organitzadors, les fletxes indicatives al llarg de la cursa per marcar el recorregut i que no es perdés ningú… Un cop tenen tot el material ja fet, proven la cursa caminant, fan la previsió del que tardarien corrent i si fessin mig trajecte caminant i mig corrent. Aquí teniu algunes imatges dels cartells realitzats.

Ara ja arriba el gran moment! El dia de la cursa! Es fa la cursa amb tot el grup classe. Aquest punt us el detallem a l’apartat del producte final. Continueu llegint!

Metodologia: “Quilòmetres Solidaris”

La metodologia emprada per tal de treballar en el projecte de “Quilòmetres Solidaris” va ser la recomanada per fer treball per projectes. És a dir que es treballava amb grups de 4 persones, heterogenis, en els quals cal aconseguir que tothom participi, fet de vegades prou complicat però que a mesura que van passant els dies veus que cada vegada funcionen millor els grups.

Es va donar un rol a cada participant del grup, per tal de que cadascú es responsabilitzés d’una part del treball. Els rols genèrics eren el de secretari, portaveu, coordinador i moderador. Tot i això, si per conveniència del propi grup calia, es podien canviar o afegir rols. Per exemple en ocasions calia posar-hi un encarregat de material.

Val a dir que tot i que el recomanable és que els grups els faci el professor, en el nostre cas, pel fet de fer el projecte a 1r d’ESO i al 1r trimestre, no va ser ben bé així. Vàrem deixar que fessin els grups ells, retocant si va caldre a la primera sessió, ja que havíem preparat una dinàmica per comprovar el funcionament dels grups. Es tractava de fer una petita tasca introductòria. A partir del 1r trimestre, com que ja coneixíem més els alumnes ja vàrem anar fent els grups nosaltres, el professorat.

Planificació: “Quilòmetres Solidaris”

La idea de fer un projecte amb aquest títol va sorgir al principi veient la diferència sociocultural que hi ha en diferents llocs del món. Això fa que els alumnes prenguin consciència de la sort que tenim d’haver nascut en un lloc o altre del planeta Terra. Arrel d’això va sorgir la idea de fer un projecte el qual tingués primer una primera part d’investigació sobre la situació sociocultural i econòmica de l’Àfrica, que va ser el continent escollit. Després de la reflexió es va començar a veure el paper que tenen les ONG’s, així com investigar sobre les que actuen concretament sobre l’Àfrica negra.

A partir d’aquí, i per proximitat amb la matèria d’educació física, el professor que portava a terme aquest projecte era especialista d’aquesta matèria, es decideix que el producte final sigui la organització d’una cursa per tal de recaptar diners i donar-los a una ONG, la que acabessin escollint els alumnes. D’aquí va sorgir el títol de “Quilòmetres solidaris”.

Ja ho veieu, aquesta és la planificació general del projecte que hem escollit per documentar en el bloc. Trobareu més detall del treball concret a l’apartat de “Implementació”.

QUI SOM?

Som l’equip impulsor de l’Institut Cirviànum. Aquest és el nostre segon any a la xarxa de competències bàsiques. El curs passat vàrem fer una petita introducció del treball per projectes durant un parell de setmanes del curs per part del professorat que formava part de l’equip impulsor.

Aquest any, ens hem atrevit a convertir les optatives de 1r d’eso en treball per projectes. Així doncs, hem treballat durant tot el curs per projectes pel que fa al nivell de 1r d’eso. Val a dir que els projectes han estat força pautats per començar. Dels que hem fet hem escollit el titulat “Quilòmetres solidaris” per fer-ne la descripció més detallada en aquest bloc.

També hen anat convertint en més competencials algunes de les activitats que ja fèiem i hem anat elaborant nous criteris d’avaluació per aconseguir fer una avaluació més competencial.

El repte pel curs que ve serà treballar per projectes de 1r a 3r d’eso durant tot el curs a la franja d’optatives. Mica en mica anem avançant!