Implementació – Salvem el nostre entorn!

Durant aquest últim trimestre, i arran de les eleccions, algunes persones del grup que formen part d’algun partit polític s’han involucrat en projectes sobre medi ambient. Com que això els ha generat preguntes, vam proposar investigar sobre el tema. Com que vam veure que el medi ambient, el tema inicial proposat, és molt ampli, vam decidir centrar la nostra atenció en aspectes que nosaltres podíem canviar a nivell individual.

A partir d’una primera conversa, vam crear un KPSI per passar als alumnes al principi i al final del projecte per veure idees prèvies i comprovar els aprenentatges al final.

KPSI Medi

A mesura que buscàvem informació, van anar sorgint moltes preguntes i, com que no teníem temps per respondre-les totes, vam tornar a focalitzar l’atenció en alguna cosa més concreta. Vam decidir analitzar les activitats que portàvem a terme un dia qualsevol cadascú de nosaltres per tal de veure quines accions podríem canviar per contribuir a protegir el medi ambient.

Metodologia – Salvem el nostre entorn!

El grup en què s’ha portat a terme el projecte és molt reduït. Són quatre alumnes amb necessitats educatives especials. Hem treballat fent servir una metodologia activa, participativa i globalitzada que parteix dels interessos del propi alumnat.

Així, doncs, l’agrupació sempre ha estat la mateixa: treball cooperatiu amb tot el grup i proposta d’algunes activitats individuals per atendre la diversitat i respectar els diferents ritmes de treball.

A partir de les diferents informacions, hem creat un mapa conceptual per organitzar les idees i continguts que anaven apareixent.

Ens hagués agradat tenir més temps, però només hem disposat de 5 sessions de dues hores i no hem pogut veure tot el que ens havíem proposat al principi.

Producte final – Lapbook

En un principi volíem fer una infografia per penjar a la ciutat amb consells per estalviar energia, però no vam tenir temps. Per tant, vam decidir recollir tot el que havíem après en un lapbook. Així, doncs, cada alumne/a va fer un lapbook i, un cop acabat, van compartir-lo i explicar-lo a la resta del grup.

Lapbook

Avaluació – Salvem el nostre entorn!

El projecte no només es valora a través del producte final, sinó que també es valora tot el procés.

Es valora el treball en grup i el treball individual a través de preguntes i es genera una conversa per reflexionar sobre el treball fet.

Es recupera el KPSI per veure què hem après del que ens havíem marcat a l’inici.

I, finalment, es fa un Kahoot per valorar aprenentatges d’una manera més dinàmica i amena.

La veu dels alumnes – Salvem el nostre entorn!

Al final del projecte, es porta a terme una conversa entre l’alumnat i el docent i l’alumnat mostra satisfacció per les coses apreses. Tenen ganes de portar a terme els consells que han escrit en el seu lapbook i així poder contribuir en la conservació del medi ambient. També expressen la curta durada i que els hagués agradat més aprendre més coses sobre el tema, ja que els resulta interessant i ningú no els havia explicat tal com ho han descobert per si mateixos. Se’ls veu amb ganes d’investigar més i aprendre més coses. Segurament aquest estiu es convertiran en unes persones més inquietes i tindran més cura de les activitats que realitzen per tal de no contaminar.