PLANIFICACIÓ

Aquest projecte ha estat planificat i desenvolupat per dues mestres i un mestre, juntament amb l’equip directiu del centre i el Consorci de la Vall del Ges. Des d’un primer moment vam establir un calendari en el qual hi figuraven:

 • Reunions de coordinació de les mestres i d’aquestes amb l’equip directiu i el claustre.
 • Dates per presentar la documentació per consolidar la cooperativa.
  • Sol·licitud de NIF.
  • Creació de càrrecs de responsabilitat i departaments.
  • Estatuts.
  • Acta de constitució de l’empresa.
  • Logo.
  • Cartes als mitjans per presentar-nos.
 • Visites de diferents experts:
  • Consorci de la Vall del Ges.
  • FIARE banca ètica.
  • SOM energia.
  • 7 i tria Serveis de Lleure.
  • Maria Batet.
  • Pares i mares amb empreses que poden aportar informació sobre aparadors o d’altres tipus d’empresa (S.A./ S.L.).
 • Conèixer el nostre entorn i veure de quina manera pot aparèixer representat en els nostres productes.
 • Presentació de prototips.
 • Estudis de mercat i de viabilitat o rendiment econòmic.
 • Producció.
 • Presentació del projecte a l’alcaldessa de la vila.
 • Venda dels productes (dues dates).
 • Estudi dels resultats.
 • Presentació de l’aportació de responsabilitat social a l’ONG escollida: MANS UNIDES.
 • Realització d’un acte festiu amb la part que els hi correspon dels guanys.

Hem de dir que, en la planificació de totes aquestes activitats han participat els alumnes. S’ha exposat un calendari dins de l’aula i ells han estat responsables de l’acompliment de les diferents tasques a realitzar. Així hem fet que aquest projecte sigui 100% participatiu i personalitzat.

A mida que s’han anat avançant en els diferents punts, els alumnes han anat omplint una memòria en forma de PADLET que podeu veure en l’etiqueta IMPLEMENTACIÓ.

Per part de les i el mestre, hem realitzat tot un seguit de reunions d’avaluació que ens han ajudat a coordinar i avaluar els resultats obtinguts en cada procés, així com veure la idoneïtat i viabilitat dels objectius establerts per l’equip docent.

Metodologia

Ser competent implica una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions, i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç i que les persones puguin aconseguir el seu ple desenvolupament personal, social i professional. I ser competent ha estat el principal objectiu d’aquesta activitat.

Des del projecte d’emprenedoria s’ha volgut desenvolupar una activitat que ajudés als alumnes ha posar en pràctica totes les seves habilitats, coneixements i valors per tal de resoldre les dificultats i necessitats que s’anessin trobant durant el desenvolupament del projecte. D’aquesta manera, els alumnes s’han vist traslladats a una experiència propera, real i, per tant, significativa que els hi permetrà desenvolupar-se com a individus en una societat que demanda cada cop més la iniciativa, l’autonomia i l’emprenedoria de cada persona.

En tot moment, hem volgut que els alumnes esdevinguessin els protagonistes del procés. Els hi hem deixat ser els responsables de les seves decisions i només hem entrat en l’activitat per guiar o dona consells quan ens ho han demanat o, la situació s’estava complicant massa.

S’han treballat els continguts de manera transversal dins de l’horari de l’aula (si bé és veritat que teníem una franja horari assignada per al desenvolupament de la tasca) i, s’ha volgut fer veure als alumnes que allò no era un àrea més si no una tasca en la que havien de fer servir tot el que saben per tal d’afrontar els nous reptes.

El concepte de cooperativa, ens ha permès treballar de manera democràtica; permetent que tots i totes poguessin aportar des de les seves potencialitats.

S’ha obert l’aula a la participació i al consell d’experts en diferents matèries que els propis alumnes han rebut amb interès, ja que els hi ha permès assolir noves idees o formes d’entendre una tasca.

ESCOLA SEGIMON COMAS

L’Escola Segimon Comas és l’escola pública de Sant Quirze de Besora ( Osona ). Junts nens i nenes, mestres, famílies i poble oferim un servei adreçat a tots els infants de 3 a 12 anys.
Estem orgullosos de formar part d’aquesta comunitat educativa perquè som una institució rica, viva i amb molta il·lusió per portar endavant els nostres projectes educatius.

Treballem per aconseguir un únic projecte sòlid, real i vinculat al nostre entorn més proper.Volem transmetre als nostres nens i nenes els hàbits i valors que els seran útils per ser ciutadans d’una societat que cada vegada demana més d’un mateix.

Desitgem fomentar amb el nostre dia a dia la cultura de l’esforç per aconseguir els propis objectius i els de la col·lectivitat, l’estimació dels uns envers els altres, la lluita per una societat més preparada emocionalment.

La implicació de l’escola en projectes TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) ja fa temps que és una realitat a l’escola i que creix pas a pas perquè vivim en una societat on les tecnologies són una prioritat i un repte que no volem deixar de banda.