La implementació del projecte a l’INS Bisaura

Al llarg del projecte “la volta al món en 80 pans” els alumnes de primer parteixen d’uns coneixements limitats sobre diferents camps relacionats amb el pa i es van construint una idea global d’aquest producte.

No es tracta d’explicar què és el pa i com s’elabora, sinó de vestir un coneixement més profund, amb relacions amb el medi ambient, amb el conreu dels cereals, amb les sistemes utilitzats per moldre el gra, per acabar elaborant aquest aliment bàsic.

Els alumnes troben la informació a la xarxa segons la seva necessitat, i com a pas del procés tecnològic. Aquesta informació pot estar lligada a la necessitat de superar una dificultat en el procés de construcció, o bé a la necessitat de vestir un coneixement que els permet millorar el disseny del seu artefacte final.

A principi de curs s’ha explicat als alumnes les diferents fases del procés tecnològic, i a cada fase necessiten noves informacions que busquen a la xarxa, o de vegades simplement consultant amb els companys que van més avançats.

Tot el procés es documenta en diferents documents que al final de cada trimestre es condensen en una presentació on els alumnes expliquen als seus companys el que han fet.

Es tracta d’aplicar les tres “P”, planificar, procès i presentació.

La metodologia utilitzada.

Per a portar a terme el projecte “la volta al món en 80 pans” hem utilitzat la metodologia del treball per projectes (PBL) com a eix central. El projecte partia de l’àrea de Tecnologies, i per tant aquesta metodologia ens permetia aplicar els principis del procés tecnològic.

Per presentar les tasques ens hem servit de la gamificació, creant situacions similars a les que ens podem trobar en les “Escape rooms”, ara tant de moda.

El disseny d’aquestes activitats ha estat realitzat seguint els “Breakout Edu”, i utilitzant tota mena de recursos, com poden ser candaus, diferents tipus de missatges encriptats i altres recursos que ham mantingut els alumnes enganxats a la fase menys atractiva del procès .

La Planificació a l’INS Bisaura

El projecte anomenat “La volta al món en 80 pans”, es realitza a la franja horària corresponent a l’àrea de Tecnologia el primer curs d’ESO i ens serveix per continuar incidint en aspectes relacionats amb l’aprenentatge basat en projectes.

Els membres de l’equip impulsor de l’INS Bisaura ens reunim una vegada al mes amb l’objectiu d’avaluar i millorar diferents aspectes  de la pràctica docent i dels material programats. D’aquesta manera podem millorar tant la docència com els recursos que utilitzem a l’aula.

L’objectiu del projecte és  aconseguir que els alumnes fixin els diferents passos del procés tecnològic i els utilitzin al llarg dels  diferents problemes i reptes que es van trobant al llarg del curs, com pot ser el conreu de cereals, la construcció de d’un moli per moldre pa i l’elaboració i cocció de diferents tipus de pans.

Si tot va bé, al final de curs els alumnes a través de l’assoliment de les competències treballades, guanyen confiança i autonomia.

 

 

 

 

La Volta al món en 80 pans

La volta al món en 80 pans és un projecte centrat en l’àrea de tecnologia que portem a terme junt amb la professora d’Educació Visual i Plàstica.

L’objectiu del projecte és donar a conèixer les diferents fases del procés tecnològic als alumnes de 1r d’ESO d’una manera globalitzada, abraçant des del moment de conrear les matèries primeres, passant per l ‘etapa de moldre el pa fins al moment culminant de coure’l.

El nom del projecte està  inspirat en el llibre de Jules Verne” La volta al món en 80 dies”, però centrat en el tipus de pans que es consumeix en diferents punts del món, segons els orígens dels alumnes que hi ha a l’aula.

Tot i que es tracta d’una activitat acadèmica guiada, es té en compte els orígens dels alumnes i els seus interessos a l’hora de triar el producte final, de maner a que es potencia el coneixement dels propis orígens o el desig de conèixer una altra cultura.

Els continguts de les diferents matèries es presenten a través de metodologies de gamificació a l’aula, intentant fer aquests continguts ben atractius als diferents alumnes.

QUI SOM?

Hola a tothom!

Nosaltres som l’equip impulsor de l’Institut Bisaura de Sant Quirze de Besora en el nostre tercer any de participació a la Xarxa de Competències bàsiques.

Aquest curs ens hem proposat implementar co-docència en una franja horària, treballant l’àrea de tecnologies, però complimentant-la amb altres àrees per aconseguir un aprenentatge més global a través d’un projecte anomenat “La volta a món en 80 pans“.

A part dels professors que hi haurà a l’aula, tot l’equip impulsor anira monitoritzant l’experiència I avaluant-ne tots els aspectes que siguin necessaris per aconseguir superar aquest repte.

A partir del treball realitzat compartirem amb la esta dels integrants de la XCB els nostres assoliments i els nostres neguits en la implementació de l’aprenentatge competencial.