Imatge i so: 4t ESO

La música és un element indispensable en el cinema. Si la imatge i la paraula són objectives perquè representen la realitat, la música és subjectiva i simbòlica perquè representa els sentiments i les emocions.

En relació a les imatges:

1. la música expressa el vertader significat del que es vol comunicar i

2. crea una atmosfera que és la que dóna suport a les imatges.

Amb els alumnes de 4t hem volgut experimentar amb aquesta relació image/so. Hi podeu veure dos tipus de treballs: aquells que han volgut modificar el significat d’una escena preexistent canviant la música, i aquells que a partir de les imatges i la música que ells han triat ens expliquen una història completament nova. Tots valen molt la pena!

Històries noves

wix-muci-10-11-i

Escenes preexistents

wix-muci-10-11-ii