Els inicis del cinema

Hi ha tres personatges decisius en els inicis del cinema. La feina feta per cada un d’ells, marca tres etapes fonamentals en l’evolució del cinema:

1. Els Germans Lumiére
2. Georges Méliès
3. Edwin S.Porter

(Cerca feta a partir de Història del cine de Enrique Martínez-Salanova Sànchez)