3r ESO

A través dels segles la humanitat ha sofert una gran quantitat de canvis que han quedat reflectits en les diferents arts figuratives (pintura, escultura, arquitectura). Gràcies a aquestes manifestacions artístiques sabem, avui dia, que la gent ha vestit de maneres diferents, s’ha expressat amb llenguatges diferents i ha variat els seus gustos estètics.

La música, aíxi com la cultura en general i la societat, també ha anat evolucionant amb el pas del temps. Algunes cultures, com la grega, la situen en un lloc preferent per la seva capacitat d’influir en les emocions de les persones.

La història de la música pròpiament dita comença quan, en plena edat mitjana, es defineix un sistema eficaç d’escriptura musical.

Els dos enllaços que us deixo a continuació us aniran molt bé per entendre de manera global l’evolució musical:

1. Aquí teniu un enllaç als PERIODES DE LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA És molt interessant

2. Aquí hi ha un enllaç al MAPA CONCEPTUAL sobre la Història de la Música

Però, abans de començar, alguns exercicis d’avaluació inicial per veure què recordeu:

QÜESTIONARI. LA PARTITURA: SÍMBOLS I SIGNES: quëstionari d’autoavaluació

QÜESTIONARI. REPÀS DELS ELEMENTS DEL LLENGUATGE MUSICAL: quëstionari d’autoavaluació

AUDICIÓ. UN ENCREUAT DE SONS:  audició d’instruments