EXERCICIS

llapis-deures

DIVIÉRTETE CON LA MÚSICA: vols posar-te a prova? Aquest és un test de llenguatge musical per saber quin és el teu nivell.

QÜESTIONARI LA PARTITURA: ALTURA I DURADA: és un qüestionari d’Educaplay de resposta obligada

QÜESTIONARIS DE LLENGUATGE MUSICAL: aquí hi trobareu un conjunt de cinc exercics diferents sobre diferents elements del llenguatge musical: Notes figures i silencis (num. 1); Compassos i signes de prolongació (num.2); Escala diatònica, tons i semitons (num. 3); Alteracions, semitones i notes enharmòniques (num. 4); Tempo i signes de repetició).

PER REPASSAR COMPASSOS: conjunt de 5 exercicis per aprofundir amb els compassos de 2/4, 3/4 i 4/4. Són exercicis d’autocorrecció.

PER REPASSAR ESCALES: un quëstionari per repassar escales

ACTIVITAS DE REPÀS DE LLENGUATGE MUSICAL: una activitat molt divertida per fer un repàs final de Llenguatge musical.