Category Archives: Publicitat

Quina relació hi ha entre J.S.Bach i la cervesa?

sonnar-2010La publicitat és una activitat comunicativa encaminada a difondre missatges de promoció del producte a comercialitzar. La publicitat s’ha establert com una tècnica de comunicació massiva imprescindible per al funcionament dels mitjans de comunicació moderns.

Un dels principals objectius de la publicitat és persuadir els receptors que aquells productes són els millors i alhora reflectir d’una manera idealitzada els ideals del públic a qui s’adreça. Els recursos de persuasió que utilitza la publicitat poden ser de dos tipus: a) RECURSOS RACIONALS: basats en l’argumentació i la informació. b) RECURSOS EMOTIUS: basats en la seducció i l’estímul de les emocions i els sentiments (extret de la Viquipèdia).

Per a un músic com jo,  la publicitat és una font de recursos increïble ja que em permet donar a conèixer música que d’altra banda, sinó fos perquè surt a la “tele” no sortiria de l’armari.

Aquest és el cas de l’anunci d’una coneguda marca de cervesa que va patrocinar el Festival de Música Avançada i Art Multimèdia que es va fer aquesta primavera a Barcelona. La música que se sent a l’spot és la Sonatina (obertura) de la Cantata 106 “Actus Tràgicus” de J.S. Bach.

Bach es trobava en aquell moment a la ciutat de Mühlhausen i es va morir la filla d’un important càrrec públic d’aquella ciutat. Va rebre l’encàrrec d’escriure una oda funerària i el resultat va ser aquesta cantata (també hi ha qui diu que la va escriure amb motiu de la mort d’un oncle seu). L’obra és d’una bellesa indescriptible i és una mostra de les profundes creences religioses que sens dubte tenia el gran músic. (per ampliar informació podeu anar a Efemèrides: 28 de juliol de 1750 mort de J.S.Bach)

Aquí teniu l’anunci. Penseu que és encertada una música com aquesta en un anunci com aquest?… Quins recursos creieu que utilitza, el recursos racionals o els recursos emotius?…