ELS ELEMENTS DEL LLENGUATGE MUSICAL

Cada època o estil musical es caracteritza per una sèrie d’elements que es poden descobrir en les seves músiques observant, escoltant i analitzant atentament aquests elements característics.

Aquests elements ens permeten fer una anàlisi de l’obra musical i poder expressar per escrit tot allò que escoltem. Així quan fem una fitxa d’audició hi ha diferents paràmetres d’análisi que hem de tenir en compte com: el ritme, la melodia i  el timbre (veus i instruments), entre molts d’altres.

ELEMENTS DEL LLENGUATGE MUSICAL

1. Per entendre de manera global quins són aquests elements i com es tradueixen gràficament en una partitura aquí teniu aquest enllaç. LENGUAJE MUSICAL. LOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA (Font: Maria Jesús Camino. IES San Miguel de Meruelo).

2. Exercicis sobre el Mapa Conceptual. CLICA

TEXTURA

1.LA TEXTURA MUSICAL (Slide): una presentació molt interessant i clara en SlideShare

2.Hi ha elements que per la seva complexitat musical són més difícils d’entendre com per exemple la textura. La textura és la manera d’organitzar i combinar els diferents elements que sonen alhora en una obra musical.Aquí hi ha unes activitats que t’ajudaran a entendre què és la textura musical.

3. Pàgina molt interessant sobre els elements de la música. Està centrada sobretot en la textura i l’harmonia. Hi ha molts links molt interessants per ampliar conceptes. Després de cada explicació hi ha una audició per entendre-ho millor. LOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA (Font: recursos didàctics de la Junta de Andalucia.)

4. Aquí hi trobareu activitats d’audició i discriminació de textures. LA TEXTURA MUSICAL (Font: recursos de la Junta de Andalucia)

5. Aquest enllaç també és interessant per veure com ha anat evolucionat la textura a través de la Història. LA TEXTURA MUSICAL (Font: IES Martin Halaja)

6. Aquesta pàgina és interessant perquè es pot veure la partitura al mateix temps que s’escolta. EARS: TEXTURE INDEX

7. La textura. Mapa Conceptual. LA TEXTURA

GÈNERE

1. Un altre element d’anàlisi a tenir en compte és el gènere. El gènere musical: és aquell concepte que ens serveix per definir el tipus de música que estem escoltant. Aquí hi trobaràs unes activitats per entendre aques concepte.

2. Com classifiquem la música? Aquí hi trobaràs un interesssant Mapa Conceptual sobre els diferents gèneres musicals, és a dir, sobre les diferents criteris de classificació de la música

LA FORMA MUSICAL

1. La forma és la manera com el compositor organitza les seves idees. Un cop ha creat un tema què pot fer? Les opcions són: repetir el tema, variar el tema, buscar-ne un de nou: contrastar. Si mireu en aquesta pàgina ho entendreu molt bé.  LA FORMA MUSICAL

EXERCICIS

QÜESTIONARI. GUIA D’AUDICIÓ MUSICAL: després d’haver treballat tots els elements d’anàlisi de l’Adució Musical a partir de la Guia d’Audició que trobareu en el Moodle, és important que feu aquest qüestionari per consolidar conceptes.