EL SO I LA SEVA REPRESENTACIÓ MUSICAL

El so és la matèria primera de la música. Però el so és immaterial, és a dir, no el podem veure ni tocar.

A més el so  és un fenòmen físic de caràcter vibratori que transcorre en el temps de manera que el so tampoc no el podem retenir.
Totes aquestes caracterìstiques fan que l’èsser humà hagi hagut d’inventar un llenguatge per poder representar gràficament el so i transmetre la seva música a la posteritat.

Per saber com es produeix el so i com arriba a les nostres oïdes, aquí hi ha unes quantes pàgines on poder xafardejar i aprendre.

EL SO. CONCEPTES ELEMENTALS

EL SO. LLIBRE VIRTUAL

EL SO. TRANSMISSIÓ

ELS SONS QUE SENTIM

LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

EL SO. MATÈRIA PRIMERA DE LA MÚSICA

EL SO. MAPA CONCEPTUAL II