LA VEU I ELS AGRUPAMENTS VOCALS

nens-cantantComencem el tema de la veu que treballarem tenint en compte:

1. La veu com a instrument.

2. La classificació de les veus.

3. Els agrupaments vocals

LA VEU. FUNCIONAMENT

ELS TIPUS DE VEU : presentació en Slide de la classificació de les veus

LA VEU: classificació de les veus en dibuixos