BARROC

Aquí teniu els diferents articles classificats per categories:

HISTÒRIA DE LA MÚSICA (TEORIA)

1. Com que estem veient la pel·lícula “Farinelli il castrato”, ens anirà molt bé saber unes quantes coses més sobre el personatge i sobre la pràctica de la castració al Barroc :Castrats per amor a l’art”.

2. El dia 23 de febrer es celebra el 325 aniversari del naixement de G.F.Händel. Celebrem’ho junts!!

3. Contratenors i castrats: per què quan sentim un cantant de veu aguda encara diem que és un castrat?

4. El concerto grosso: per conèixer la forma instrumental més important del Barroc.

5. L’opera: aquí hi trobareu l’Orfeu de Clàudio Monteverdi i una explicació de quines són les parts principals d’una òpera.

6. “Farinelli”. Nostalgia d’una veu perduda: com es va fer la banda sonora de la pel·lícula “Farinelli il castrato”?

AUDICIONS:

1. Els Top Ten del Barroc: tot allò que s’ha d’escoltar de la música barroca

EXERCICS PER APRENDRE I/O REPASSAR:

1. Exercicis: per repassar els conceptes més importants del Barroc (són d’autocorrecció)

2. Johan Sebastian Bach: exercicis d’autocorrecció sobre Bach i la seva música (són d’autocorrecció).

3. Per saber què saps i què no saps sobre el Barroc fes clic : has de completar una frase amb les paraules clau que aniràs obtenint si respons bé les preguntes que se’t formulen. (és divertit, però es necessita temps)