Flauta a l’abast

Aquí hi trobareu un conjunt de petites cançons que us ajudaran a millorar a l ‘hora de tocar la flauta. Heu d’anar seguint l’ordre en què estan col·locades i arribar fins a la última que porta per títol “Plou”.

A peu de pàgina també hi trobareu les digitacions de la flauta en cas de no recordar com s’han de posar els dits.

Heu de practicar cada dia si voleu millorar i aprovar.

wixflauta_a_labast