TEORIA

exercicis-teoria

LA PARTITURA: pàgina molt visual i interactiva sobre els elements d’una partitura

ELS ELEMENTS DE LA PARTITURA : pàgina per repassar tots els símbols d’una partitura d’una forma més teòrica

LLENGUATGE MUSICAL. MAPA CONCEPTUAL: explicació animada dels elements del llenguatge musical

GUIDO D’AREZZO I LA NOTACIÓ MUSICAL: és un pòster fet amb Glogster sobre Guido d’Arezzo

LECTURA MUSICAL: també per repassar els elements de la partitura d’una manera més teòrica (en castellà)

EL RITME: per entendre els conceptes de pulsació, tempo, compas, ritme…

LES ALTERACIONS. MAPA CONCEPTUAL. Què son les alteracions? Quines són?. També hi trobareu un piano virtual per poder experimentar amb les alteracions.

SIGNES DE REPETICIÓ. MAPA CONCEPTUAL. Què fan els músics per no haver d’escriure més del compte?

EL TEMPO. MAPA CONCEPTUAL. Com hem de tocar, més ràpit o més lent???

ELS INTERVALS. MAPA CONCEPTUAL. Què són els intervals? Quins tipus d’intervals hi ha? També hi ha exercicis per respassar.

LES ESCALES. MAPA CONCEPTUAL. Com s’organitzen els sons en una escala? Quins tipus d’escales hi ha?

LA FORMA MUSICAL. Què és un Musicograma? Què és la forma? Quines són les formes bàsiques?