Relaciona: música profana i música religiosa

Aquest és un senzill exercici de relacionar conceptes de la música profana i la música religiosa durant l’Edat Mitjana. Teniu només un minut per respondre. Podeu repetir l’exercici les vegades que convingui. Fixeu-vos amb la puntuació obtinguda.

educaplay-relaciona-em1