Músics del Barroc

Aquesta és una galeria d’imatges d’alguns dels músics més destacats del Barroc. És únicament un repàs visual als compositors que hem treballat a classe i un suport per fer l’exercici “Penjats del Barroc” (un joc del penjat amb els noms d’aquests composiors). L’exercici fet amb l’eina interactiva LIM està acompanyat d’audicions de cada un dels compositors.