LIM. Intervals

Aquest és un exercici que ens anirà molt bé per treballar i repassar tots els tipus d’intervals. Ja sabeu: qualifiquem els intervals (Ascendent i Descende; Melòdic i Harmònic; Conjunt i Disjunt; de 2ª, 3ª..) i els quantifiquem comptan tons i semitons.

Recordeu que heu de copiar aquests exercicis a la vostra llibreta.

lim2intervals