LA VEU DELS ALUMNES

Aquest any la TECNOLOGIA també ha tingut un paper important en l’exposició. Cada artista tenia 2 CODIS QR que complementaven el projecte treballat: de color blanc, la biografia i de color blau cel la veu dels alumnes.

EDUCACIÓ INFANTIL   https://photos.app.goo.gl/vUX7eekvsf2cBdVB9

CICLE INICIAL   https://photos.app.goo.gl/5CkV6yzJiiiCuA616

CICLE MITJÀ https://photos.app.goo.gl/oJpC7XJ4ePmZBsS29

CICLE SUPERIOR https://photos.app.goo.gl/htiYkUM8UJPeAp9k8

AVALUACIÓ

CICLE INICIAL

1r

 1. Observació sistemàtica.
 2. Una autoavaluació grupal.
 3. L’interès dels alumnes durant el projecte
 4. Avaluació dels treballs individuals plàstics.
 5. Avaluació del treball en grup i dels murals.
 6. El resultat de les presentacions orals

2n

 1. Observació sistemàtica.
 2. Una autoavaluació grupal.
 3. L’interès dels alumnes durant el projecte
 4. El resultat de les presentacions orals amb un power point
 5. Els resultats dels treballs manuals tant dels tallers com dels treballs de plàstica

CICLE MITJÀ

3r: Hem avaluat als nens a través de:

 1. Observació sistemàtica
 2. Una presentació amb pear deck
 3. Una autoavaluació de cada grup
 4. L’interès dels alumnes durant el projecte
 5. El resultat de les presentacions de google i de document
 6. Els resultats dels treballs manuals tant el taller del trencadís, les xemeneies i els murals escrits.

4t: Hem avaluat els alumnes seguint aquests punts:

 1. Treball cooperatiu: com s’han organitzat, si han participat, la responsabilitat, si han respectat el rol de cadascú.
 2. L’interès durant la creació de les obres artístiques
 3. El resultat de la realització de les diapositves de google
 4. Les exposicions orals: dins del grup-classe, dins del cicle, la visita dels avis del Casal Oller i Osonament, etc.
 5. L’actitud i l’interès durant la sortida al Meet Van Gogh

CICLE SUPERIOR

Avaluació del grup i el resultat final, a través de la rúbrica dels alumnes.

 

IMPLEMENTACIÓ

CICLE INICIAL

1r.

Vam iniciar el treball del nostre artista, Kandinsky, observant diferents obres que van servir d’inspiració per a realitzar varis treballs amb tècniques diferents.Paral·lelament vam voler conèixer la vida de Kandinsky, què li agradava, com treballava, s’inspirava i la seva evolució com a artista.

Activitats:

 • Cerca d’informació per grups sobre la vida i obra de l’artista, elaboració de murals i exposició oral als alumnes de 2n. Gravació en vídeo de les exposicions,
 • Cerca i fotografia de línies i figures geomètriques al pati de l’escola, per grups.
 • Pintura de quadres per l’exposició de Sant Jordi: un quadre col·lectiu per grup classe a partir de l’observació de diferents quadres i un quadre conjunt fet de petits quadres individuals basats en l’obra “Quadrats en cercles concèntrics”.

2n.

Per a introduir l’autor (Antoni Gaudí) a les sessions de plàstica vam fer servir un power point per presentar les diferents obres i tècniques que feia servir l’artista, dins del marc del Modernisme. 

Activitats: trencadís en paper amb el nom de cada alumne, vitrall amb cartolina i plàstic pintat amb cola tenyida, el drac del Parc Güell amb fang. Paral.lelament hem elaborat el racó d’en Gaudí amb les informacions que ens aportaven els alumnes. 

Dins la setmana del projecte s’han realitzat diferents tallers on es convidava a alguns artistes del poble per tal de conèixer les diferents tècniques. 

Tallers: 

 • Trencadís: ens va visitar en José Villaitodo, elaborant un petit trencadís que es van endur a casa. 
 • Vitrall: Donada la complexitat del vitrall, es va adaptar aquesta tècnica. Va venir l’Anna Sallent que ens va ajudar a realitzar la decoració d’un got de vidre amb plom i pintura per vidre. 
 • Forja: Vam anar a visitar un antic ferrer del poble i el seu taller. 

A més a més hem anat a visitar el Modernisme a la població de La Garriga.

CICLE MITJÀ

Temporalització:

Dediquem una setmana sencera, matí i tarda, (del 25 al 29 de març) a la realització del projecte. Durant tots aquests dies, no farem especialitats.

Recursos humans:

Cada tutora es fa càrrec del seu grup i els especialistes, quan correspongui, ens faran reforç dins l’aula.

CICLE SUPERIOR

METODOLOGIA

CICLE INICIAL

Tenint en compte que cada nivell treballa un autor diferent, aquest any farem el projecte per nivells.

La durada serà d’una setmana per fer un treball a nivell interdisciplinar, tot i que prèviament s’haurà treballat l’autor en diferents sessions de plàstica. Lligat amb el tema també s’ha escollit la disfressa de carnaval.

CICLE MITJÀ

Els grups seran heterogenis per tal d’afavorir el bon funcionament dels grups.

3r: els grups es fan dins de la classe.

4t: els alumnes de les dues classes proposaran amb qui volen treballar i nosaltres intentarem respectar les seves propostes (tot i que pot ser que haguem de fer alguns canvis).

CICLE SUPERIOR

Agrupaments heterogenis (de 4 o 5 components) entre els alumnes del mateix nivell.

Davant de la proposta inicial, debat en petit grup sobre les diferents propostes de treball.

Farem uns rols de treball, que seran triats pels mateixos alumnes: Portaveu, organitzador, secretari i manteniment.

Introducció del tema:

 • Què sabem sobre el tema triat?
 • Què volem saber sobre el tema?
 • Elaboració de la rúbrica amb el grup, a partir dels criteris següents: Grau de participació al grup, grau d’assoliment del tema treballat, Valoració dels càrrecs desenvolupats i el resultat final del projecte.
 • Petit treball de recerca per grups, per situar-nos sobre el tema
 • Treball plàstic desenvolupat pels grups establerts.

PLANIFICACIÓ

El grup impulsor de la Xarxa de CCBB ens reunim els dimarts  de 12:45 a 13:45.

Durant les primeres sessions ens vam dedicar a realitzar la tasca individual de millorar una activitat d’avaluació per fer-la més competencial..

Per endinsar-nos en el treball per projectes vam revisar els acords presos el curs passat  i vam compartir un projecte que s’està realitzant a 4t sobre el cos humà.

Aquest curs el projecte que treballarem a la xarxa i de forma conjunta tota l’escola torna a ser el tema de la festa de Sant Jordi. Aquest curs la temàtica triada és “TOTS SOM ARTISTES”.

L’art és un dels eixos vertebradors de la nostra escola i per això cada nivell té un artista universal adjudicat.

El producte final del nostre projecte és l’exposició que s’inaugura el dia de  la festa de Sant Jordi que és oberta a tot el poble.

Moltes reunions les fem conjuntament tot el grup, però d’altres ens reunim per cicles i després posem en comú per debatre el que s’ha treballat.

QUI SOM?

 

Aquest és el tercer curs que participem a la Xarxa. 

Aquest tercer any, vista la necessitat d’anar prenent acords conjuntament ens hem organitzat per tal de que la majoria de claustre pugui formar-ne part. Ara som 31 mestres.

Això ens ajuda a avançar mica en mica i a introduir canvis metodològics de forma consensuada.

El que més valorem en aquest espai és l’intercanvi d’experiències que ens permet aprendre els uns dels altres i debatre sobre temes pedagògics.