A partir de la  classificació dels sectors industrials a Espanya, cal cercar imatges de quatre indústries que corresponguin a quatre sectors diferents i situar-les en un mapa de Google, tot indicant quins són els factors de localització que més condicionen la seva ubicació. De cadascuna de les imatges seleccionades, cal indicar el criteri de cerca que s’ha utilitzat.