En aquest article trobaràs una breu guia per navegar per la web de l’ONU

– Objectius de Nacions Unides

– Organigrama de Nacions Unides

– Les principals fites assolides per Nacions Unides