2bat 2014-15

Nova comarca del Moianès

0

El Parlament va aprovar el 15 d’abril passat la Llei de creació de la comarca del Moianès. La nova comarca és integrada pels municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló i té capital al municipi de Moià. Amb la seva creació queden modificades les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental.

Algunes notícies de la setmana del 13 d’abril

0

S’acosta l’acabament d’aquest curs de geografia de 2n de batxillerat i cal fer un bon spring. Al llarg de tot el curs s’ha anat insistint en la importància d’anar seguint l’actualitat tant nacional com internacional a través dels mitjans de comunicació. De vegades, quan s’ha demanat cercar notícies sobre algun aspecte concret, només uns pocs estudiants han vingut a la sessió amb alguna notícia, i només unes poques han estat realment encertades. Així que les setmanes de curs que resten, en la mesura que sigui possible, cada dissabte, us faré arribar un resum d’aquelles notícies que crec són més rellevants per la seva relació amb el temari de geografia, tant el que ja s’ha donat com el que s’està fent.

Així doncs, aquí teniu l’enllaç a un arxiu pdf corresponent als dies del 13 al 18 d’abril (avui). Per al proper dimarts, caldrà dir de cada notícia:

1. Tema de la notícia
2. Tema (o temes) del temari de geografia amb el qual està relacionada.
3. Llistat de les idees principals aparegudes a la notícia.

Notícies de la setmana 13_18abr15

II Olimpíades de Geografia de la UB

0

Ahir dijous 26 de març de 2015 set alumnes de l’Institut Cubelles van participar a les II Olimpíades de Geografia de la Universitat de Barcelona que es van celebrar a la Facultat de Geografia i Història. Ja és el segon any consecutiu que aquest event s’organitza a la UB i que alumnat de l’Institut Cubelles hi participa. Va ser una jornada on l’alumnat va poder comprovar els seus coneixements de geografia en un test de 50 preguntes sobre qüestions ben variades. També, van poder assistir a diferents tallers (anàlisi d’aigües, extracció de registres sedimentaris, la Terra en 3D i aplicació de Google Earth en geografia urbana). Per últim, van assistir a unes breus explicacions del Col.legi de Geògrafs, l’Associació d’estudiants de Geografia EGEA, el Grau de Geografia i la revista Geografia 2.0. Un matí força atapeït que va passar volant.

Cal felicitar els estudiants de Sant Miquel dels Sants de Vic que van obtenir la nota de promig conjunta més alta i al guanyador, Carles Subirà Ribas de Madres Concepcionistas de la Enseñanza de Barcelona.

 

 

Cal felicitar els estudiants i el professorat del Grau de Geografia per l’organització d’aquest event, així com al Col.legi de Geògrafs pel seu suport. Esperem retrobar-nos a les III Olimpíades de Geografia!!

 

Realitats metropolitanes i governs locals

0

El Procés d’urbanització és, sens dubte, un dels principals vectors de canvi de les societats contemporànies. Podríem definir-lo com aquella dinàmica a traves de la qual la població i les activitats, impel.lides per les estructures econòmiques i les relacions socials prevalents, han tendit a concentrar-se sobre el territori, tot donant lloc a aglomeracions a partir de les quals aquelles relacions s’han anat estenent fins a acabar integrant en una fita xarxa la totalitat de l’ espai regional, continental i mundial. Com és ben sabut, una de les conseqüències mes vistoses d’aquest procés ha estat la formació de grans àrees urbanes en les que s’apleguen milions de persones, que representen sovint una part substancial de la població dels respectius països i constitueixen els principals nodes del sistema urbà mundial: les àrees metropolitanes.

El tema del govern d’ aquests àmbits urbans ha plantejat arreu problemes de gran entitat per, almenys, tres tipus de raons. En primer lloc, per la complexitat de les problemàtiques econòmiques, socials i ambientals a les quals les instàncies públiques han de fer front, en presència, a més, d’inte-ressos contrastats i sovint, contradictoris. La segona raó que explica la dificultat dels governs metropolitans, és el pes decisiu de les àrees que les àrees metropolitanes tenen en la vida dels respectius països, de tal manera que les decisions que s’hi prenen ten en repercussio directa o indirecta sobre la totalitat de la seva poblacio i encara mes enllà. La tercera raó que explica el caràcter envitricollat de la problemàtica del govern metropolità té a veure ala relació entre la morfologia urbana i les estructures administratives: en efecte, els processos de metropolitanització han tingut lloc sovint de manera accelerada, tot escampant la urbanització o les relacions metropolitanes sobre un gran nombre de les unitats administratives -municipis, comtats, departaments … -prèviament existents en el seu àmbit territorial; això ha fet que el sistema de govern no nomes hagi d’ enfrontar una problemàtica complexa i decisiva, sinó també que ho hagi de fer a partir d’ estructures administratives molt sovint fragmentades i complicades. Així, no és d’ estranyar que el debat sobre el govern del Gran Londres o la relació entre Paris i l’ espai francès, per posar nomes dos dels exemples europeus mes coneguts, hagin estat una qüestió permanent en la història dels respectius països al llarg dels dos darrers segles. En el cas de la regió metropolitana de Barcelona tots aquests trets que pesen sobre l’ existència de qualsevol sistema de govern metropolità -la complexitat, Ia rellevància i la fragmentació son ben presents. Aquí, però, s’afegeix encara una altra dificultat: el contenciós secular existent sobre el tema de l’organització territorial de l’administració pública a Catalunya, contenciós derivat en bona part -tot i que no exclusivament- de Ies dificultats de l’ encaix institucional de la realitat catalana en el conjunt ibèric.

 

Fragmanet de Nel.lo, O. i Renyer, J., “Realitats metropolitanes i governs locals”. Treball de la Societat Catalana de Geografia, núm. 78, 2014, pàg. 69-98

Llegeix aquest fragment i cerca aquesta informació que apareix al mateix:

 

  • Definició d’urbanització
  • Conseqüències del procés d’urbanització
  • Raons que expliquen les dificultats del govern de les aglomeracions urbanes.
  • Quines dificultats presenta el govern de la regió metropolitana de Barcelona?

 

 Per últim, cerca una notícia relacionada amb el govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El portafoli digital del curs 2014-15

0

Aquest curs 2014-15, continuarem utilitzant els llocs web de Google per a elaborar el portafoli digital de la geografia de 2n de batxillerat de l’Institut Cubelles, tal com ho portem fent des del curs 2011-12. En aquest portafoli digital es recullen els exercicis pràctics que suposen el 20% de la qualificació de l’avaluació. En la qualificació de cada exercici pràctic, el 25% correspón a com s’ha elaborat la pràctica i si que aquesta ha seguit les pautes per a elaborar el portafoli digital. Com cada curs, en l’apartat Geodigital d’aquest bloc es va llistant les pràctiques que ha de contenir el portafoli.

No obstant, en el sites Geobatcubelles 2014-15 s’aniran afegint exemples i explicacions per a realitzar les diferents pràctiques, i per tant és on es pot consultar la informació més acurada.

 

Go to Top