Aquest curs 2014-15, continuarem utilitzant els llocs web de Google per a elaborar el portafoli digital de la geografia de 2n de batxillerat de l’Institut Cubelles, tal com ho portem fent des del curs 2011-12. En aquest portafoli digital es recullen els exercicis pràctics que suposen el 20% de la qualificació de l’avaluació. En la qualificació de cada exercici pràctic, el 25% correspón a com s’ha elaborat la pràctica i si que aquesta ha seguit les pautes per a elaborar el portafoli digital. Com cada curs, en l’apartat Geodigital d’aquest bloc es va llistant les pràctiques que ha de contenir el portafoli.

No obstant, en el sites Geobatcubelles 2014-15 s’aniran afegint exemples i explicacions per a realitzar les diferents pràctiques, i per tant és on es pot consultar la informació més acurada.