Metodologia/ implementació. La setmana de la ciència

Ens plantegem unes característiques de les activitats d’avaluació competencials que acompliran:

 • Inclou diferents formes de representar la informació (text, gràfics, símbols, mapes, taules, mitjans audiovisuals, etc.).
 • Requereix, per a la seva resolució, habilitats cognitives de nivells superiors (analitzar, interpretar, justificar, valorar, argumentar, crear…).
 • És diferent de les que s’han utilitzat en el procés d’ensenyament, però és coherent amb el que s’ha fet a l’aula.
 • Demana que l’alumne anticipi o planifiqui les decisions, accions o operacions a fer (permet valorar el procés de raonament de l’alumne).
 • Requereix l’ús integrat de coneixements de diferents àrees.
 • Planteja una tasca o pregunta el destinatari de la qual no és el mateix mestre.
 • L’alumne pot dur-la a terme fent servir tot el material de suport i consulta disponible al seu abast, és a dir, en les condicions amb què habitualment es resoldria en la vida real.

Per desenvolupar el projecte hem treballat amb els alumnes aquests tres aspectes:

 1. Parteix d’una situació relacionada amb problemes que l’alumne podria trobar-se en la vida quotidiana i propera als seus interessos i motivacions. Per tenir en compte els seus interessos i motivacions es podria donar llibertat a l’hora d’escollir el format del producte final.
 2. Planteja tasques o preguntes prou obertes perquè permetin analitzar no només el resultat, sinó també el desenvolupament: Abans de començar a fer el Power Point, hauríem d’haver pactat entre tots els indicadors de la rúbrica d’avaluació final. D’aquesta manera l’alumnat seria conscient del què serà avaluat. També es podria fer una rúbrica d’autoavaluació semblant per fer un seguiment després de cada sessió.
 3. S’admet la possibilitat de fer l’activitat d’avaluació amb flexibilitat o sense limitació de temps: Per ser més flexibles es podria donar llibertat amb el nombre de diapositives i amb els punts a tractar en cadascuna d’elles.

 

La metodologia utilitzada.

Per a portar a terme el projecte “la volta al món en 80 pans” hem utilitzat la metodologia del treball per projectes (PBL) com a eix central. El projecte partia de l’àrea de Tecnologies, i per tant aquesta metodologia ens permetia aplicar els principis del procés tecnològic.

Per presentar les tasques ens hem servit de la gamificació, creant situacions similars a les que ens podem trobar en les “Escape rooms”, ara tant de moda.

El disseny d’aquestes activitats ha estat realitzat seguint els “Breakout Edu”, i utilitzant tota mena de recursos, com poden ser candaus, diferents tipus de missatges encriptats i altres recursos que ham mantingut els alumnes enganxats a la fase menys atractiva del procès .

CLOENDA HORTERADES ESCOLA VALLDENEU SANT MARTÍ DE CENTELLES

 

 

El passat 6 de juny vam celebrar la cloenda de les horterades amb dos magnífics tallers. Per una banda ens vam posar en la pell de cuiners i vam preparar broquetes de fruita. Feien molt bona pinta i estaven boníssimes. El taller de fora va tractar de personalitzar una torratxa per poder-nos endur una petita part de les horterades a casa. Vam agafar un enciam dels bancals per a cadascú i li vam fer un cartell amb el paper reciclat de la 5a horterada on vam escriure el que ha significat les horterades aquest curs 2018-2019.

Podeu veure les fotos al següent enllaç.

Per acabar, ens vam acomiadar del projecte horterades d’aquest curs amb un vídeo on vam participar tots valorant les horterades d’aquest curs. Gràcies a tots per participar, posar-hi ganes i aprendre amb nosaltres.

Vídeo Horterades

SISENA HORTERADA ESCOLA VALLDENEU SANT MARTÍ DE CENTELLES

L’horterada d’aquest mes de maig ha consistit a descobrir quins animals viuen a l’hort de l’escola i comprendre la importància de tenir-hi una alta biodiversitat. Es van desenvolupar dos tallers diferents per tal d’arribar a la pregunta plantejada:

Per una banda vam buscar quins invertebrats trobàvem a la terra de l’hort i/o compostador, els hi vam posar nom i vam observar les seves característiques (nombre de potes, ales, antenes…)

El taller de fora va consistir a construir entre tots un HOTEL D’INSECTES per convidar-los a habitar a prop del nostre hort. Ho vam fer amb diferents materials naturals que tots plegats vam aportar.

                                  

Ens va quedar un hotel d’insectes molt bonic que cuidarem i aprofitarem per observar quins invertebrats ens vénen a visitar.

En aquest enllaç podreu veure totes les fotos.

QUARTA I CINQUENA HORTERADA ESCOLA VALLDENEU

A la quarta horterada vam conèixer els diferents usos de les plantes tot relacionant-los amb les seves utilitats (alimentàries, tèxtils, fusta, medicinals… ). També vam fer un experiment que va consistir en tenyir un tros de roba de cotó que prèviament vam conèixer que aquest provenia d’una planta.

Al taller que es va realitzar fora el pati vam descobrir la gran diversitat de plantes que tenim a l’escola, amb la idea de construir un herbari i mantenir-lo a l’escola.

 

La cinquena horterada està relacionada amb l’última, ja que a la cinquena vam parlar del paper com a material que prové dels arbres i vam dedicar tota l’horterada a crear el nostre propi paper reciclat. Ens ho vam passar molt bé i estem esperant la propera per tal de poder-hi escriure.

Us deixem l’enllaç amb les fotografies.

TERCERA HORTERADA ESCOLA VALLDENEU

El passat dijous 10 de gener vam realitzar la 3a horterada d’aquest curs que tenia per objectiu conèixer la terra del nostre hort.

Al llarg de la tarda vam fer dos tallers un al pati i un a dins les aules. El del pati consistia en fer un experiment entre diferents terres i sorres, havíem d’esbrinar quina terra anava més bé per fer créixer hortalisses al nostre hort, ho vam dur a terme tot fent diferents formes amb la terra. Amb totes es podia fer el mateix? què passava si hi posàvem aigua? Després de realitzar aquest experiment vam descobrir que la terra que anava més bé no era ni la sorra del sorral ni l’argila.

Entre altres coses, el que més va agradar a petits i grans va ser empastifar-se les mans i fer “pastetes”!!!

D’altra banda, dins les aules també vam fer un altre experiment on a partir del suc de la col llombarda podíem classificar els aliments segons si eren àcids, bàsics o neutres. També vam descobrir que combinant diferents líquids l’aigua canviava de color.

Finalment, vam observar com era la terra del nostre hort; i ens vam adonar que era una substància neutra i que per això podem plantar hortalisses.

 

 

Us deixem l’enllaç perquè pogueu veure totes les fotos. Cliqueu aquí

Producte final. La volta al món en 24 dies

Un cop tenien tota la informació recollida i ordenada per poder presentar,…com la transmetrien als companys?

Doncs,… ho farien mitjançant una fira: cada país havia de ser un stand creat per ells i en aquell stand ens havien de transportar al país escollit.

 

Els alumnes també van fer difusió del producte final entre les famílies, enviant-los una carta i convidant-los a la fira que tindria lloc l’1 de Març 2019.

LA VEU DELS ALUMNES

Després d’acabar el nostre projecte on cada cicle ha treballat amb activitats diverses i amb materials variats, en general els alumnes han verbalitzat i valorat de manera molt positiva aspectes com:

 • El fet de saludar i que et saludin és molt importa perquè comences el dia més content. (3r)
 • Compartir la recerca i la informació amb altres companys ha sigut difícil però ens ha agradat. (5è)
 • Descobrir que no tothom saluda igual i depèn del país valoren el contacte físic d’altres el rebutgen. (2n)
 • Que et diguin paraules boniques et fa sentir bé i no estar enfadat. (1r)
 • L’esport ens ha ajudat a entendre com és d’important respectar el joc i als jugadors. (4t)
 • Parlar és la via d’entesa per evitar conflictes o resoldre’ls independentment de la causa o el motiu. (6è)

En general hem aconseguit que els alumnes siguin conscients de la força que té la paraula en el diàleg per aconseguir una bona entesa. Esperem que aquest treball faci millorar les relacions i la gestió de conflictes a l’escola.

AVALUACIÓ

Cada cicle ha fet servir unes eines diferents d’avaluació segons el tipus d’activitats realitzades. A cicle mitjà van construir una rúbrica per treballar al llarg d’una trobada esportiva programada com activitat  sorgida del llibre fil conductor del projecte “L’escola de les bones maneres de la senyora Carmeta”. Després de l’activitat vam utilitzar la rúbrica d’avaluació creada pels alumnes i mestres conjuntament per reflexionar com va havia anat i cada alumne es va autoavaluar.

Cicle inicial com a eina d’avaluació va confeccionar un mapa mundi on quedava reflectida tota la informació treballada i per grups els alumnes van transmetre tot el que havien après als diferents grups de l’escola.