En aquesta pràctica treballarem la distribució i la descripció dels diferents paisatges agraris a Catalunya:

1. Cal elaborar un mapa de Google amb les àrees que ocupen els diferents paisatges agraris de Catalunya. La informació a representar és la continguda a l’apartat “Les activitats econòmiques del sector agrari” del llibre Geografia de Catalunya, pàg. 159-173. De cada àrea, cal informar en el quadre de descripció els trets característics d’aquell paisatge. Aquest mapa es pot fer en equip.

2. A continuació, per a dos dels paisatges localitzats, cal seleccionar una imatge per després descriure-la. Una forma de trobar imatges pot ser a través de Panoramio. A través del propi Google Maps, habilitant l’opció “fotos” del menú superior esquerra, podreu veure les imatges de Panoramio incloses dins de cada àrea delimitada prèviament. Al bloc, a l’apartat d’economia teniu un mapa conceptual del elements dels paisatges agraris que us pot servir de guia.