Nacions Unides: UNDATA

Unió Europea: EUROSTAT

Espanya: INE

Catalunya: IDESCAT