L’alumnat de 3r d’ESO està treballant sobre l’organització política del territori. Davant de preguntes com
– Per què hi ha divisions administratives?
– Quina diferència hi ha entre un municipi, una província, una comarca, etc? Què vol dir que un estat és multinivell?
– Quin és l’objectiu de l’actuació política?
– Quines són les responsabilitat de l’Ajuntament?

amb aquest projecte ens hem proposat fer-nos preguntes i cercar respostes al voltant de l’organització administrativa de l’àmbit local, és a dir, com pot contribuir l’Ajuntament en el benestar social del seu municipi?

D’aquesta manera, hem estructurat el projecte en un seguit de preguntes que ens van conduint cap a la resposta a aquesta pregunta principal

En primer, ens hem preguntat sobre què considerem què és el benestar ?

D’aquesta manera estem treballant dins la dimensió geogràfica la competència que pretén analitzar diferents models d’organització política, i les desigualtats que generen, i més concretament, valorar com les actuacions polítiques de l’àmbit local afecten la vida de les persones.

Per acabar, cada grup de treball ha presentat l’actuació municipal seleccionada