Una aproximació a aquest índex pot ser l’elaborat per la Diputació de Barcelona aplicat a l’àmbit local, L’Índex de Benestar Local (IBL). Aquest índex es construeix a aprtir de l’anàlisi de 22 indicadors repartits en 10 àmbits

Per a més informació sobre ISBL http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/mesura_benestar.pdf