Dins de l’apartat dedicat a presentar la geografia, hi ha reservat un espai per a les publicacions del geògraf Joan Nogué i Font, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona i Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.