Coneixement geogràfic

Entrevista a Jorge Gil Oncina

0

Epistemologia de la Geografia

0

Paysages in Ressources géographiques / gemtice (gemtice)

La imatge aèria de l’Institut Cubelles

0

L’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) ha posat en marxa un nou servei a través de la seva web, l’OrtoXpres 1.0. Aquest servei permet obtenir imatges aèries actualitzades dels vols realitzats per l’ICC. A mode d’exemple, aquí teniu la imatge del vol sobre l’Institut de Cubelles.

imatge-aeria-cubelles-19des10

La informació del fotograma

informacio-del-fotograma-cubelles

Si voleu ampliar la informació sobre aquest servei i d’altres novetats de l’ICC, s’adjunta l’article publicat a El Periódico el passat dilluns 13 de desembre de 2003 “La tecnologia revoluciona la cartografia oficial de Catalunya

Entrevista a Gil Grosvenor de National Geographic

0

A l’apartat “Presentació” hi ha un enllaç a “Publicacions a la premsa sobre Geografia i Geògrafs-es”. En aquest darrer subapartat, he inclós una entrevista a Gil Grosvenor, president de National Geographic, realitzada per Ford Cochram. En aquesta entrevista el Sr. Grosvenor és preguntat sobre perquè és necessària la Geografia i l’educació en Geografia.

Aquesta entrevista es va realitzar en el marc de la Setmana de la Geografia que tots els mesos de novembre es celebra als Estats Units. L’edició de l’any 2010 d’aquest esdeveniment va girar al voltant de l’aigua i de la problemàtica derivada de l’escassetat de l’aigua potable al món.

Entrevista al president de National Geographic sobre perquè és necessària la Geografia

En aquest enllaç pots llegir el continguts de l’entrevista (en anglès).

Tècniques emprades per a representar informació geogràfica

0

Espanya a través dels mapes

0

S’ha afegit un nou enllaç dedicat a l’estudi de la Geografia d’Espanya. Aquest enllaç porta fins la web educativa del Instituto Geográfico Nacional i permet treballar la configuració del territori de l’Estat espanyol amb mapes, gràfics i d’altres activitats.

España a través de los mapas

Recull d’articles de Joan Nogué

0

Dins de l’apartat dedicat a presentar la geografia, hi ha reservat un espai per a les publicacions del geògraf Joan Nogué i Font, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona i Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Go to Top