Els objectius d’aquesta pràctica són:

  1. elaborar un mapa de Google on apareguin les àrees dels diferents dominis climàtics (formes amb diferents colors)
  2. Dins de cada domini, hi haurà un climograma vinculat a un marcador, que correspondrà a una estació meteorològica.
  3. En el requadre del climograma, caldrà afegir el comentari del climograma.

Els dominis climàtics a representar són

  • oceànic
  • mediterani pirinenc
  • mediterrani prepirinenc
  • mediterrani continental
  • mediterrani prelitoral
  • mediterrani litoral

Aquesta pràctica es pot fer individualment o bé en grups de fins a tres membres. Tots els climogrames, així com el mapa de Google final ha d’estar compartits amb l’adreça geobatcubelles2012@gmail.com

El curs passat es va fer una pràctica sobre els climes d’Espanya, i en aquest enllaç podreu consultar les instruccions detallades que es van donar:

1a. part instruccions

2a. part instruccions

A l’apartat de medi físic, podeu trobar alguns mapes que us poden servir de guia com aquest

POc a poc ens anirem familiaritzant amb el Google docs i amb el Google sites. Aquí teniu un enllaç sobre tot allò que podem inserir en un article o pàgina d’un lloc web de Google