Imatge publicada al blog d’Antoine Sobocinsky sobre els estats membres de Nacions Unides que han estat escollits algun cop membres del Consell de seguretat de Nacions Unides, a banda dels cinc membres permanents. D’entre els que han estat escollits més cops, destaquen el Japó, el Brazil, Xile, Índia o Colòmbia.