Font: Isaac Buzo Sánchez

A partir de l’anàlisi d’aquests quinze fluxes pots obtenir les principals àrees emissores d’emigrants i receptores d’immigrants.