Recentment, he posat una mica d’ordre en aquesta web i he reunit els textos de diferents geògrafs i geògrafes que hi ha publicat en diversos apartats o bé, que en algun moment he emprat per activitats de la geografia del batxillerat. Els he reunit en un apartat titulat “Geògrafs i Geògrafes”, inclòs dins l’apartat de la presentació. A poc a poc, espero anar ampliant aquesta selecció de textos, així com apunts de la contribució que han fet a la Geografia.

GEÒGRAFS – GEÒGRAFES

 

Qualsevol proposta o comentari al respecte serà molt benvingut.