Recordeu que la feina corresponent al Eixample de Cerdà per a 3ESO és la següent:
1. Contestar les qüestions que es plantegen al dossier que es va repartir. Les preguntes i les seves respostes s’han d’escriure en un document de text del Drive. Recordeu que
– el nom del el document de text ha de portar la inicial i el primer cognom de qui el crea, per exemple, s.ruiz_eixample_2014-15
– l’arxiu ha d’estar compartit amb tots els membres del grup i amb mi (sruiz@institutcubelles.cat)

2. Fer un àlbum de fotos amb les imatges de la sortida. Les instruccions són les mateixes que quan es va fer l’àlbum d’imatges de Puigdetiula:

– A la informació bàsica de l’àlbum ha de constar el nom de tots els membres del grup i una explicació breu sobre la sortida
– Cal que hi hagi una fotografia, com a mínim, de totes les parades que es van fer
– Les fotografies han de ser originals i de qualitat (no es poden afegir imatges no fetes pels membres del grup, ni d’altres grups, ni d’Internet, ….)
– Cal que cada membre del grup comenti com a mínim dues fotografies. A sota de la fotografia, on diu comentari, cal descriure que es pot veure a la imatge i explicar perquè aquella imatge és important.
– Per últim, recordeu que jo us plantejaré preguntes als vostres cometaris que també haureu de contestar. Cada membre del grup ha d’haver contestat com a mínim una pregunta i totes les preguntes han d’estar contestades.