Finalment hem aconseguit fer un mapa temàtic per províncies amb Fusion Tables. No ha estat senzill ja que un dels problemes de les aplicacions web per a visualitzar informació georeferenciada és relacionar dades amb una àrea o polígon. Fins ara només havíem pogut treballar amb punts que estaven refererits a unes coordenades lat-long. Gràcies a les persones que han anat fent públiques les geometries de les diferents unitats administratives amb les quals acostumem a treballar (estats del món, comunitats autònomes, províncies, comarques i municipis) hem pogut arribar fins aquí.

En aquest mapa hi ha representada la població d’Espanya l’any 2009 per a les 50 províncies (les dues províncies canàries també) i les dues ciutats autònomes de Ceuta i de Melilla.

Llegenda

De site geobatcubelles

Les dades de població procedeixen de l’INE

Com ja s’ha dit abans, aquest mapa s’ha pogut realitzar gràcies a una taula pública que contenia els polígons amb els perímetres de totes les províncies en kml i que l’hem pogut trobar al cercador de Fusion Tables