Tag Archives: escriptura

AQUEST ESTIU ESCRIU AMB ELS TEUS FILLS

Il.lustració de Boris Kulikov

Aquest estiu anima’t a escriure amb els teus fills i filles. Pot ser una activitat creativa per fer junts.

Agafeu un quadern per a cadascú, un per a tu i un per a cada infant, sí, sí! tu també! i sortiu a passejar. Allà on us vingui de gust, pareu, observeu i parleu sobre allò que veieu: un paisatge, uns nens que mengen un gelat, un gos que corre, un semàfor que va canviant del verd al vermell… tot pot ser un disparador creatiu.

Després d’un temps dedicat a mirar el vostre voltant, agafeu el llapis o el bolígraf i escriviu sobre el que heu vist, tu al teu quadern i el teu fill o filla al seu.  Deixeu córrer la imaginació. Escriviu sense parar, tot allò que us passi pel cap, durant cinc o deu minuts. Passat aquest temps, pareu. I a continuació podeu compartir els vostres textos. No es tracta pas que els pares i mares corregeixin els escrits dels nens, sinó que cadascú llegeixi el seu text en veu alta.

Pinteu amb paraules el vostre quadern. Escriviu petits textos que després podeu llegir junts. Una estona creativa on l’escriptura uneix pares, mares, fills i filles.

Un full de paper en blanc
és tot un món possible.
Penetra-hi amb peu franc!
Hi pots posar el teu nom
i dir-hi el què i el com
de tot allò intangible
que penses i que sents,
que entens i que no entens…

I quan hi hauràs deixat
el cor ben despullat,
seràs el petit déu
d’un univers sols teu!

Joana Raspall

CREATIVE WRITING & EXPOSITORY WRITING

 

Il·lustració: Jonathan Wolstenholme

Il·lustració: Jonathan Wolstenholme

És imprescindible fer escriure els alumnes, i també és necessari fer adonar que cada ocasió requereix un tipus d’escriptura.

Avui us vull parlar dels conceptes creative writing & expository writing, és a dir, l’escriptura creativa & l’escriptura acadèmica. Tenir clares les diferències i el propòsit de cadascuna és clau per fer-ne un bon plantejament metodològic.  Dos conceptes per tenir en consideració a l’hora de fer escriure els alumnes.

Creative writing o escriptura creativa,  posa l’accent en la creació d’àmbit literari. Crear i inventar amb la llengua, textos pel gaudi personal o col·lectiu. Amb la finalitat de passar-ho bé escrivint i llegint les produccions.

Expository writing o escriptura expositiva,  posa l’accent en l’escriptura d’opinions i arguments. Una modalitat d’escriptura pròpia de l’àmbit acadèmic: escriptura de treballs, monogràfics, exàmens… té com a finalitat escriure i llegir els textos escrits per aprendre.

Ambdues mirades són necessàries i cadascuna requereix d’estratègies diferents.

L’escriptura creativa pretén desenvolupar,

 •  el gust per escriure,
 • la capacitat d’invenció i originalitat a l’hora d’escriure
 • aprendre a trobar un estil propi, utilitzar i jugar amb la llengua,
 • fomentar l’ús de figures retòriques per crear bellesa expressiva.

L’escriptura expositiva es caracteritza per,

 • desenvolupar l’escriptura acadèmica,
 • ús de llenguatge específic i concret,
 • enfocament objectiu de l’exposició,
 • ús de connectors i exemplificacions,

Ara que iniciem el curs és un bon moment per analitzar la presència de l’escriptura a l’aula, l’enfocament que en fem i, si escau, una bona ocasió per reformular la intervenció educativa.

Us proposo un petit exercici d’anàlisis que us ajudarà a reflexionar sobre aquesta qüestió. Feu-vos aquestes tres preguntes:

 • Cada quan faig escriure textos als alumnes?
 • Quin tipus de textos demano que escriguin?
 • Dono pautes o ajudes als nens i nenes?

Desitjo que tingueu un bon curs!

LA TÈCNICA SCAMPER: IDEES PER A POTENCIAR L’ESCRIPTURA CREATIVA

Il.lustració Leire Salaberria

Il.lustració Leire Salaberria

La técnica SCAMPER té com objectiu engrescar a escriure textos creatius. Ppretén potenciar la creació d’idees, el que anomenem disparadors de creativitat. El nom és un acròstic,

 • S – Sustituir
 • C – Combinar
 • A – Adaptar
 • M – Modificar
 • P – Proposta d’altres usos
 • E – Eliminar
 • R – Reordenar

 

 

 

Aplicada a l’escriptura és una potent eina creativa. Per a utilizar la técnica Scamper cal:

 • Identificar l’element que es vulgui desenvolupar o millorar.
 • Fer-se preguntes sobre l’element i veure quines idees van emergint.

Aquí teniu una pauta per ajudar al docent a dinamitzar-la a l’aula, i per fer escriure creativament els alumnes més grans de l’escola.

Tècnica SCAMPER.pdf by Montserrat

L’ÚS DE LA LLENGUA EN ELS WHATSAPPS

Cuadernos Rubio

Font de la imatge: Cuadernos Rubio http://cuadernos.rubio.net/prensa/post/25-faltas-de-ortografia-que-cometemos-en-whatsapp

Aquest estiu he tingut debats distesos i tranquils amb companys de dins i de fora del món educatiu. Un dels temes que ha generat posicionaments diversos és si l’ús que es fa de la llengua en els whatsApps té implicacions negatives en l’escriptura acadèmica dels infants i joves.

Tan els adults com els joves tenim una gran tolerància en l’acceptació de l’error ortogràfic, lèxic i morfosintàctic a l’hora d’escriure whatsApps, twits… Com és que passa això? perquè no demanem el mateix grau d’exigència en l’escriptura d’aquests textos digitals de comunicació immediata que en la resta de textos?

Crec que aquesta acceptació social de l’error es dóna, bàsicament, per dos motius,

 • per una banda, reconeixem el whatsApp o el twit com a textos de comunicació ràpida i immediata, i per tant, les abreviacions, els símbols, els dibuixos o els emoticons s’utilitzen com a elements per alleugerir el text i per abreujar el temps d’escriptura, és a dir, per produir un text amb el mínim temps possible, amb el màxim d’informació implícita i ràpid de llegir.
 • i per altra banda, els utilitzem en contextos informals, lúdics i de relacions personals.

Ara bé, aquest estil d’escriptura pot influir en l’ortografia d’altres gèneres textuals? És a dir, escriure abreujadament, sense accents, amb grafies que representen sons… afecta en l’escriptura dels joves en textos formals, per exemple en els d’àmbit acadèmic?

Sembla ser que no, que podem estar tranquils!

Segons apunta Josie Bernicot  de la universitat de Poitiers, pensar això és un error. És el grau de domini de l’ortografia la que influencia el tipus de text utilitzat en els whatsApps, i no pas a la inversa. En aquesta línia Álex Grijelmo opina en el seu article “La ortografia esgrimiada” al País que “muchos jóvenes que se comunican hoy mediante abreviaturas y horrores ortográficos presentarán cuando lo deseen informes académicos impolutos. Y si no lo consiguen, no habrá que echarle la culpa al sistema de comunicación, sino al sistema educativo”.

David Crystal, en el seu llibre Txtng: the Gr8 Db8  també coincideix en dir que la pràctica dels whatsApps i sms no és responsable de la mala ortografia, fins i tot comenta que alguns elements de l’escriptura que s’utilitzen en els whatsApps requereixen un grau de reflexió metalingüística per part del qui els escriu, de manera que els converteix en més lletrats i amb més habilitats ortogràfiques, perquè han de saber discernir i valorar com manipular la llengua.

El debat està servit.

CONEIXENT ESPRIU. PROPOSTA DIDÀCTICA

Espriu

Il.lustració de Kitu Pau

Amb uns companys, tots ells professors i professores de secundària d’aules d’acollida de Girona, hem elaborat una proposta didàctica per apropar Salvador Espriu a l’alumnat nouvingut.

Tenint en compte la dificultat que suposa llegir i comprendre poesia en una nova llengua, la nostra proposta pretén, sobretot, que els nois i noies  captin el significat global dels tres poemes treballats,

 • Poema XLVI, (dins la Pell de Brau)
 • Les roses recordades
 • Cançó del capvespre

i proposem que, de forma conjunta, els alumnes puguin reflexionar al voltant de tres idees:

 • la força que tenen les paraules a l’hora d’expressar sentiments, opinions, en definitiva, ideologia.
 • com a través del llenguatge poètic es poden expressar les idees.
 • el tema de cadascun dels poemes treballats.

Les activitats estan pensades per fer-les de forma conjunta, i combinen el treball de les quatre habilitats lingüístiques. Al peu de pàgina de cada activitat hi ha les orientacions didàctiques específiques.

Us remeto al bloc de Tutors i tutores de les aules d’acollida de secundària de Girona, que és on hem penjat el material.

Esperem que us agradi i que en pogueu fer  ús!

 

 

 

Llegir i escriure

Un dels reptes fonamentals de l’escola és formar infants competents en la producció i la lectura de textos. En aquest sentit us proposo fer una ullada a l’article “Leer y escribir. 10 ideas clave para los primeros passos” de la Montserrat Fons.

Només en situacions reals d’ús de la llengua escrita és possible aprendre a llegir i escriure amb sentit. Un resum interessant d’aquest enfocament el trobareu en un article molt clarificador, de la mateixa autora  “Aprendre a llegir i a escriure amb sentit”.

Cal que els nens i nenes aprenguin  a llegir i escriure tot tipus de situacions on sigui imprescindible l’ús de la llengua escrita.

La classificació següent us pot ajudar a posar en contacte l’alumnat amb tot tipus de textos:

 • textos d’ús pràctic
 • textos d’ús científic
 • textos d’us literari

Per a més informació us recomano el llibre Llegir i escriure per viure de la Montserrat Fons.