Category Archives: Competències

GÈNERES DISCURSIUS I TIPOLOGIA TEXTUAL

Font de la imatge:http://vidalectora.blogspot.com.es/2011/07/el-cercle-virtuos-llegir-observar.html

Font de la imatge:http://vidalectora.blogspot.com.es/2011/07/el-cercle-virtuos-llegir-observar.html

Heu pensat sobre com es poden planificar les activitats d’escriptura? Us plantejo dues línies. Ambdues es retroalimenten,

  • partint de la tipologia textual, és a dir, de patrons estructurals i lingüístics?
  • partint dels gèneres discursius, és a dir, un text situat en un context, amb una finalitat, un destinatari…

El matís és diferent i té implicacions en l’enfocament de l’ensenyament de l’escriptura. Un posa l’accent en l’estructura del text i a les formes genèriques, i l’altre en l’ús comunicatiu i a les formes específiques i reals.

Si partim dels gèneres discursius  l’aprenentatge és doble, per una banda el text esdevé funcional i un acte de  comunicació,  i per altra es treballen les característiques lingüístiques  pròpies del gènere.

Per tant, a l’hora de planificar una activitat d’escriptura caldria,

  • Situar l’activitat en un context, és a dir, veure’n la utilitat.
  • Saber quin  gènere discursiu és el més adequat.
  • Analitzar  mostres reals del gènere per extreure’n les característiques lingüístiques i estructurals.
  • Escriure el propi text seguint els models. La diversitat de models  permet  fer un treball metalingüístic sobre la manera com s’hi usa la llengua.

Som-hi!

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Ha sortit publicat la col·lecció de documents “Competències bàsiques”.

Aquestes publicacions pretenen oferir orientacions per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l’educació primària i a l’educació secundària obligatòria.

Un dels objectius del Departament d’Ensenyament és millorar els resultats de les proves PISA.

Per ara hi ha publicades les guies de les àrees de català i castellà de primària i matemàtiques de primària. Català i castellà de secundària, i matemàtiques de secundària.

Com a complement s’ha ampliat els recursos de l’ARC (Aplicació de recursos al currículum), amb diverses activitats competencials.

Caldrà fer-hi un cop d’ull.