Tag Archives: traç

EDUCACIÓ DEL GEST GRÀFIC: TRAÇ, ART I EXPERIMENTACIÓ

L’educació del gest gràfic pot ser una experiència artística, manipulativa i viscula. Gisèle Calmy ja ho plantejava fa anys. D’aquesta autora us convido a llegir el seu llibre “La educación delgesto grafico” que trobareu en aquest mateix bloc.

L’obra d’alguns/es autors/es permet experimentar amb el gest gràfic des d’una mirada transversal.  Avui us proposo conèixer Heather Hansen, la qual planteja art en moviment, dansa i pintura enregistrades al moment, un procés creatiu fins arribar a l’obra final.

L’experiència adaptada a infants permet experimentar amb materials diversos (proveu-ho amb retoladors gruixuts, carbonet, guix…) cada material produiex traços diferents i l’infant experimenta amb la textura da cadascun.

Un altre autor interessant  és Jackson Pollock. La seva obra és pintura gestual i en acció, tècnica de goteig.  Proveu-ho a través de l’animació que proposa Michael Migurski per entendre la tècnica de Pollock  cliqueu aquí,

Klimp, Matisse, Kandinski, Miró… Hi ha infinitat d’autors que ens poden inspirar a l’aula en la descoberta del gest gràfic.

ACTIVITATS PER TREBALLAR EL TRAÇ

2017-02-04_1108En altres articles ja us he parlar de la necessitat de treballar el traç en les primeres etapes d’aprenentatge de l’escriptura.

El gest gràfic és un aspecte més a tenir en compte a l’hora d’ensenyar a escriure als infants, si bé no és pas l’únic.

En tot cas, el que és important és posar consciència en cadascun dels aspectes que intervenen en el procés d’aprenentatge de l’escriptura:  les etapes del procés d’adquisició del codi, les habilitats de composició textual, el text (macroestructura i superestructura), les propietats textuals, els aspectes d’ortografia i gramàtica de base i arbitrària i evidentment el gest gràfic.

Avui us proposo un llistat de destreses que enforteixen la musculatura del canell en els infants i faciliten l’entrenament i l’aprenentatge del traç. És important posar-se d’acord i planificar quines es treballaran a cada nivell de l’EI i del CI.

2017-02-04_1125

2017-02-04_1126

Autores com Gisèle Calmy ens han mostrat propostes per a treballar el gest gràfic a partir d’arabescs, contorns, formes, jocs de rectes, desplaçament a l’espai… i han inspirat altres autores contemporànies com Jeanine Villani (Fitxes d’activitats gràfiques 1, fitxes d’activitats gràfiques 2). Feu-hi un cop d’ull!

Altres articles on parlo de l’educació del gest gràfic,

 

LA TARDOR UNA ALTRA VEGADA

Il.lustració Noumeda Carbone

Il.lustració Noumeda Carbone

La tardor al bloc

LLETRA LLIGADA O LLETRA SCRIP

pregunta

Fa pocs dies, a través d’aquest bloc, em van fer aquesta pregunta: hi ha alguna raó per la qual sigui millor ensenyar a escriure amb la lletra lligada que la d’impremta?

M’ha semblat interessant compartir la meva resposta:

“Per a mi, el tipus de lletra amb la qual s’ensenya el codi escrit als infants no és un aspecte rellevant, si que ho és, en canvi, el quan i el com s’ensenya el codi escrit.
Si a Catalunya i a Espanya s’usa la lletra lligada majoritàriament, ve donat per la tradició pedagògica de la qual estem amarats, que és la tradició Montessori. Els països de tradició anglosaxona, en canvi, no segueixen aquests paràmetres i ensenyen a escriure amb lletra scrip.
Cada vegada hi ha més escoles catalanes que opten per passar de la lletra majúscula o de pal, a la lletra scrip, sense passar per la lletra lligada o manuscrita.
Sigui una o altra la lletra elegida, al final, no hi ha diferències significatives en el traç dels nens quan arriben a la maduresa i personalització de la lletra (entre els 12 – 14 anys). Si que hi ha diferències, en canvi, segons l’enfocament metodològic a partir del qual els han ensenyat a escriure. Més que el tipus de lletra l’important és com es planteja el procés de composició escrita. Escriure és un procés complex, molt més que fer una lletra o altra
Si s’inicia l’aprenentatge amb lletra majúscula és només per una qüestió de maduració motriu, és a dir, el moviment que ha de fer el canell per poder realitzar les corbes de la lletra manuscrita, no el poden fer els infants de 3 a 5 anys, en canvi sí que poden fer traços rectilinis. La lletra manuscrita no cal treballar-la abans dels 6 anys, perquè és quan acabem generant problemes allà on no n’hi hauria d’haver. En el moment que estan prou madurs, tan se val una o altra lletra.
L’aprenentatge de l’escriptura hauria de situar-se dels 6 anys en endavant (Cicle inicial). Tot el treball gràfic que es fa abans d’aquesta edat hauria de ser un acte motriu fonamentat en la vivència dels moviments en l’espai (entrenaments gràfics, moviments vivenciats, exercicis amb ritme, situació espaial, grafomotricitat fina i grossa…) Són molt interessants les propostes que Gisèle Calmy ja fèia als anys 70. També interessant el treball des de la creativitat artítica, domini tècniques plàstiques i manipulatives, com planteja des de Reggio Emília, entre altres.
En  l’aprenentatge de la lectura, la neurociència, per exemple, observa que en els nens de menys de 6 anys no se’ls ha de mostrar un sol tipus de lletra, per què l’aprenentatge del codi es fa per via visual, i per tant, la porta d’entrada és la vista. Així, és important que els nens “mirin i llegeixin” tot tipus de lletres en aquestes edats primerenques i no focalitzin l’aprenentatge i el reconeixement de les lletres, en una de sola.
Per tant, el quan s’ensenya a llegir i a escriure s’hauria de situar als 6 anys, havent treballat tots els aspectes previs a l’etapa d’educació infantil. Amb quina lletra? Als 4 -5 anys es poden fer apropaments al codi escrit amb lletra majúscula per facilitar el traç i afavorir la producció escrita, i a partir del moment que els nens ja són alfabètics (és a dir, que ja escriuen totes les lletres de les paraules i frases, perquè les “senten “ i les reconeixen), poden iniciar l’escriptura amb un altre tipus de lletra (scrip o cursiva). Una i altra requerirà un entrenament per arribar a la correcció del traç, amb l’objectiu que el missatge escrit pugui ser llegit i entès per altres persones. Tot i així, els nens han d’estar avesats a llegir qualsevol tipus de lletra (de fet, la lletra manuscrita no és present en cap situació real de la nostra societat).
Us recomano el llibre Llegir i escriure per viure de la Montserrat Fons que planteja qüestions molt interessant des d’un punt de vista molt pràctic i funcional.

Alguns arguments favorables d’una i altra tipus de lletra (cliqueu aquí)

Sigui com sigui, el més important, tal com deia a l’inici, és tenir un bon enfocament metodològic sobre quan i com s’ensenya el codi escrit, saber perquè es fan les coses, tenir coherència pedagògica, i no fer les coses només perquè s’han fet sempre així”.

Montserrat Bertran

UNA TARDA DE DISFRESSES

I per rematar la festa, Carnavalfabeto, un llibre on les lletres es disfressen.

El llibre de Ghislaine Roman, il·lustrat per Tom Schamp, és tota una festa!

Podem llegir, mirar, interpretar, imaginar … segur que us vindran ganes de fer vosaltres mateixos les disfresses a les lletres! O potser podeu disfressar les lletres del vostre nom!

 

AMB QUINA LLETRA ENSENYES A ESCRIURE?

Dins l’àmbit educatiu fa temps que es debat sobre la necessitat o no d’aprendre la lletra lligada, sobretot per la dificultat que suposa i per la poca presència que té en la vida quotidiana. Ara fa uns dies vam saber que a Finlàndia, un país que és tot un referent a Europa en aquest àmbit, deixaran d’ensenyar obligatòriament la lletra lligada i els nens aprendran la lletra de pal, la d’impremta o l’scrip.

Com que és un tema que sempre m’ha interessat molt, ja n’havia parlat en altres ocasions. Així que aprofito per repescar entrades que hi ha al bloc i on parlo d’aquesta qüestió:

El grafisme i el domini del gest gràfic
L’educació del gest gràfic
Quina lletra hem d’ensenyar a fer?
Grafisme
L’acte gràfic
Lletra lligada o lletra scrip

I aquí teniu el que es va dir a mitjans de desembre al programa els Matins de TV3,

EL GRAFISME I EL DOMINI DEL GEST GRÀFIC

ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA PLANIFICACIÓ DEL TREBALL DEL GRAFISME.


1.En el treball del grafisme intervenen:

 • Capacitats cognitives i emocionals: autocontrol, autoestima, percepció visual, capacitat d’anàlisi, etc.

2. En el procés d’aprenentatge del grafisme s’ha de preveure que l’alumnat:

 • Experimenti: moviment i espai
 • Vivenciï situacions
 • Verbalitzi el procés, és a dir, el que està fent i perquè ho està fent (el propòsit)

3. En el procés d’aprenentatge del grafisme cal:

 • La planificació que afavoreixi l’aprenentatge d’aquest procés.
 • La intervenció del docent: dinamitzant, modelant, estimulant.
 • Una organització d’aula que permeti treballar diferents blocs.

4.  En el treball del grafisme hem de considerar tres nivells de propostes:

 • Amb tot el cos (global)
 • Amb les mans (manipulatiu)
 • Gràfic (el que és pròpiament relacionat amb l’escriptura)

5. La planificació del treball del grafisme ha de preveure activitats de:

 • Global
  • L’espai, el cos, el ritme…
 • Manipulatiu
  • Modelar: plastilina, fang…
  • Esparracar, retallar amb mans i/o tisores: papers diversos
  • Accions: enfilar enganxar, decorar
 • Gest gràfic
  • Control del cos: to muscular, coordinació motriu, control de la força, precisió dels dits, rotació, direccionalitat, predomini lateral.
  • Direccionalitat: de dalt a baix, d’esquerra a dreta…
  • Entrenaments gràfics
 • Ús i domini d’estris d’escriptura
  • Llapis de diferents gruixudàries
  • El traç  amb rotulador
  • El bolígraf
 • Ús i domini de suports diversos
  • Posició del paper
  • Tipus de suports: paper blanc, línies, quadriculats.
  • Mida dels suports: llibreta gran, petita, folis diversos…
  • Textura del suport

6. En l’avaluació del traç cal observar:

 • La qualitat del traç: si hi ha o no rotacions, si el traç és segur o tremolós.
 • La mida, la regularitat i la proporció de les lletres,
  • Etapa precaligràfica: (fins els 7/8 anys) lletres grans i desiguals.
  • Etapa cal.ligràfica: lletra harmònica.
  • Etapa post cal.ligràfica: (a partir dels 12 aprox.) la lletra es deforma i pren personalitat pròpia.
 • Direcció de la grafia: punt d’inici, enllaços, direccionalitat.
 • Organització del paper:
  • distància entre línies, paràgrafs, paraules.
  • Marges
  • Horitzontalitat (anar recta)

L’EDUCACIÓ DEL GEST GRÀFIC

En altres ocasions ja us he parlat de la proposta de Gisèle Calmy.

Aquesta pedagoga francesa dels anys setanta conceb el gest gràfic com un acte motriu.

La seva proposta es fonamenta en la vivència dels moviments en l’espai i proposa tres tipus dactivitats:

– Entrenaments gràfics

– Moviments vivenciats

-Exercicis amb ritme

Aquest plantejament queda recollit en el seu llibre “Educación del gesto gráfico”. El llibre està exahurit des de fa anys.

Us el penjo en format pdf i us animo a fer-hi un cop d’ull.

 

LA EDUCACIÓN DEL GESTO GRÀFICO

GALINDAINES DE TARDOR

El mot galindaina significa ornament, objecte de fantasia.
Decorar l’interior de diferents contorns de fulles amb galindaines,  pot ser una activitat de traç ben engrescadora per els infants d’educació infantil i cicle inicial.