Category Archives: Diversitat lingüística

DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA

El dilluns 21 de febrer és el Dia Internacional de la Llengua Materna.

Comparteixo un poema de Kôichi Iijima traduït per Felícia Fuster.

“En el mot llengua materna

hi ha mare, pàtria, llenguatge.”

Kôichi Iijima

Font: http://www.visat.cat/espai-traductors/cat/fragments/699/351/-/0/-/felicia-fuster.html

COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

La competència plurilingüe  és una competència complexa que pretén que l’alumnat desenvolupi habilitats en domini de llengües, coneixement i sensibilitat vers la diversitat lingüística del món i del centre educatiu, respecte i reconeixement per a totes les llengües, ec.

Un dels propòsits és fer present la diversitat de llengües per oferir als aprenents una visió real de la societat,  per tant, és important que a les aules es pugui reflexionar i parlar sobre les llengües de l’alumnat, les de l’entorn, les minoritzades les més llunyanes, “exòtiques” o desconegudes.

També és interessant veure que totes les llengües comparteixen aspectes, per exemple que tenen nom per a les plantes, o lèxic científic. O aprendre a diferenciar les llengües que cal saber en el nostre context, les que aprenem perquè ens agraden i les que ens interessen per algun aspecte, però que no aprenem. Per exemple, necessitem el català, però podem estudiar italià perquè ens agrada i podem trobar molt interessants els fenòmens del vocalisme de l’àrab i no estudiar-lo, però saber aquesta característica enriqueix.

Es tracta de fer adonar i de comprendre que totes les llengües tenen el mateix valor com a instruments de comunicació.

Una de les línies per abordar el treball d’aquesta dimensió pot ser incorporar manifestacions culturals i històriques de les llengües del centre a partir de,

  • textos literaris,
  • cançons,
  • jocs,
  • receptes,
  • personatges il·lustres,
  • invents,
  • fets històrics,
  • costums i codis culturals,
  • acudits (potser l’humor és un dels aspectes més complicats de captar)

Algunes propostes per fer al centre i a l’aula,

Referències

Model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

SOU UNA POL?

“La llengua és una activitat total, que penetra completament una cultura, i que n’és al mateix temps un element dinamitzador i un agent de transformació interna. Cada manera de parlar és simultàniament la materialització d’una facultat comuna de tota la humanitat (la que ens distingeix dels altres animals, segons alguns) i una manifestació única.”

Diversitat lingüística a l’aula. Construir centres plurilingües. Eumo editorial. Fundació Bofill

Fer de la diversitat un valor també és aplicable a les llengües. I l’escola ha de ser un espai que potenciï el respecte cap a totes les llengües.

En aquesta línia l’Enric Serra ha elaborat un test d’obertura lingüística que, d’una manera lúdica, pretén mesurar el grau de sensibilitat que tenen els alumnes vers les llengües.

http://www.intercat.cat/ca/test-obertura-linguistica.jsp

Aquest joc proposa respondre vint-i-cinc preguntes que us diran si  sou o no una POL. Què és una POL? Doncs una Persona Oberta a les Llengües.

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A CATALUNYA

Tot un referent de l’escola catalana i pare de la immersió lingüística al nostre país, explica amb claredat què implica aplicar a l’escola el programa d’immersió lingüística.

La base del programa consisteix en l’ús de la nova llengua com a vehicle de comunicació en totes les situacions de la vida escolar.

Una exel.lent narració i unes respostes encertadíssimes.

Programa S(AVIS) emès l'11 de novembre de 2016

Programa S(AVIS) emès l’11 de novembre de 2016

Gràcies Joaquim Arenas!

Altres articles del blog on parlo de immersió la lingüística,

ENFOCAMENT COMUNICATIU EN L’APRENENTATGE DE UNA L2

Il.lustració de Natàlia Vasquez

 

L’enfocament comunicatiu en l’aprenentatge de llengües prioritza el fet comunicatiu, és a dir, que els aprenents facin un ús funcional de la L2 i que puguin ser competents i utilitzar la nova llengua, tan a nivell quotidià, com a nivell acadèmic.

En el primer cas, la competència s’adquireix els dos anys inicials d’aprenentatge de la L2, i en el segon cas, l’aprenentatge pot allargar-se fins el cinquè any o més, depenen de les condicions d’immersió i del perfil lingüístic de l’alumnat . Així, la comunicació esdevé la fi i el mitjà per a l’aprenentatge. Aquestes directrius són determinants en la didàctica de les segones llengües.

Per tant, l’objectiu és aprofitar les situacions comunicatives en contextos reals per generar interacció i afavorir l’aprenentatge, de manera que,

• els aspectes gramaticals i el vocabulari (competència lingüística),
• l’organització del discurs, la coherència, la cohesió (competència discursiva)
• l’habilitat en l’ús de recursos no verbals (competència estratègica)
• la capacitat d’adequació al context, al tema i a l’auditori (competència sociolingüística)
s’ensenyin i s’aprenguin vinculats a la realitat i al context.

També és important subratllar que les quatre destreses lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) s’entrellacen en el moment d’utilitzar el llenguatge amb una finalitat comunicativa, de manera que les activitats que es plantegen sota aquest enfocament solen tenir una dimensió molt àmplia i completa.

A l’inici de les aules d’acollida, i molt abans, en els tallers de llengua a primària i els TAE a secundària, es va apostar per aquest enfocament, tant en les propostes de temes a treballar (identificació personal, la família, l’escola… ), com en les orientacions didàctiques.

Ara, amb visió retrospectiva, penso que a la majoria d’aules d’acollida s’ha treballat a partir de l’enfocament comunicatiu, és més, crec que ha estat un petit laboratori que ha permès als centres reflexionar sobre la didàctica de les llengües, ha permès retrobar-se amb la immersió lingüística, aplicar noves estratègies, planificar les activitats des d’un altre punt de vista i avançar en l’ús de les TIC .
A les aules d’acollida s’hi ha “cuit” molt bones pràctiques, i en molts casos han esdevingut un model a seguir per a la resta de centre.

Tanmateix, com en totes les experiències hi ha llums i ombres. En algunes ocasions hi ha hagut poca validació de materials, i ens podem trobar amb recomanacions i propostes totalment contràries a aquest enfocament. En altres casos s’ha fet un ús i abús de determinats materials, tendint a fer un ús excessiu de fitxes de vocabulari. I en una altre línea, també hi ha hagut qui sota la consigna de “aprendre a parlar” s’ha oblidat de treballar les altres habilitats lingüístiques (llegir i escriure).

Per anar-hi pensant…