Category Archives: Tipologia textual

ESCRIURE UN DIARI PERSONAL

diary-secretEscriure per a un mateix o escriure pels altres no és el mateix.

En el primer supòsit es produeix un text basat en el diàleg interior, en canvi, en el segon, escriure esdevé un acte social.

Hi ha edats que la proposta d’escriure un diari personal enganxa molt, i penso que és molt interessant aprofitar aquesta motivació. Però quin hauria de ser el paper del mestre davant d’un text escrit per un mateix?

Al meu entendre, si demanem als nens i nenes que escriguin un diari personal, és a dir, un text pensat perquè el llegeixi qui l’ha escrit, crec que poca cosa hi ha de dir el mestre, vull dir que en aquest cas, el docent no ha de posar l’accent en la correcció, omplint el text de suggeriments i notes de millores. Però sí que cal que insisteixi en la coherència del text, perquè pugui ser llegit i entès per qui l’ha escrit, i evitar la pràctica d’escriure “tal com raja”, que a vegades el que genera són textos desordenats i incoherents.

Per això, avui us deixo dos suggeriments per si voleu fer escriure un diari personal,

• És important llegir i compartir amb els nens i nenes mostres de llibres que estiguin estructurats com a diaris personals: El diari del Greg, Diari d’una penjada, El diari lila de la Carlota, El diari d’Anna Frank … Llegir-los els donarà pautes sobre com escriure’n un ells. És una manera de descobrir les característiques lingüístiques i gramaticals d’aquest gènere discursiu. Per exemple, que s’escriu en primera persona, que l’ús dels verbs es fa en passat, que s’ha d’encapçalar el text amb la data del dia que s’escriu…

•  Escriure per a un mateix, a més de tenir beneficis emocionals i a ajudar a ordenar el pensament, pot ser un bon recurs per posar en pràctica la relectura, la revisió i la reflexió sobre el que s’ha escrit. Per tant, és important ajudar al nen a fer la seva revisió del text. El paper del mestre aquí l’entenc com un mediador o guia que ajudi a aplicar estratègies de revisió, és a dir, d’estratègies per a la pràctica metalingüística, per exemple, a partir de fer-se preguntes,

La lletra que he fet em permet entendre el que he escrit? Reflexió sobre la correcció del traç
Recordo la idea que volia expressar? És això el que volia dir? Reflexió sobre el tema i contingut de l’escrit.
 He posat la data a l’inici de cada text? I al final he signat?  Reflexió sobre l’estructura del gènere.
He escrit en primera persona?He fet servir els verbs en passat?  Reflexió sobre les característiques gramaticals del text.

Ah! i que no cal que l’escriptura d’un diari personal hagi de ser sempre en paper, penseu en la possibilitat dels blogs.

Res més. Fins la propera.

ELS GÈNERES DIGITALS

Wordle: Untitled

La incursió d’Internet a les nostres vides, i en conseqüència, a les aules, ha modificat paulatinament els hàbits lectors d’infants i joves.

Els lectors digitals estan habituats al “zapping” lector. Això implica una lectura més superficial i ràpida.

La xarxa ha tingut un impacte en els usos escrits  i ha transcendit tant en els hàbits lectors, com en l’aparició de nous gèneres textuals.  Aquests nous gèneres  determinen noves maneres de llegir i escriure, entre altres coses perquè tenen un alt grau d’oralitat, i per tant, un efecte directe en la seva producció escrita.

Per tant,  en l’ensenyament i aprenentatge de la lectura cal considerar el tractament dels gèneres digitals i les seves  característiques d’ús. Només així podrem ajudar els alumnes a desenvolupar les estratègies idònies per navegar, com a lectors competents, per l’espai virtual.

Idees clau:

Nous hàbits lectors

 • Zàpping lector
 • Simultaneïtat de lectures
 • Lectura superficial

 

Gèneres digitals

 • Sincrònics: xat i messanger
 • Diferits: correu, web, blocs
Alfabetització i competència digital

 • Velocitat lectora a la xarxa
 • Capacitat de combinar continguts
 • Capacitat crítica i d’elecció
Morfosintaxi dels gèneres digitals

 • Lèxic propi i nominalització
 • Brevetat discursiva i coordinació
 • Registres informals, espontanis, alt grau d’oralitat.
 • Ús d’abreviatures, onomatopeies i signes.

Molt recomanable:

En_ línia. Llegir i escriure a la xarxa. Daniel Cassany

Leer y escribir en la era de Internet. Anàlisis y propuestas para la lectura y escritura en Secundaria. M.A García