Category Archives: Avaluació

LES RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ

Les rúbriques són una eina avaluadora senzilla i completa, ja que una de les seves  particularitats és que amb elles es pot afinar moltíssim allò que es vol avaluar.

Però darrera aquesta senzillesa aparent, s’hi amaga certa complexitat d’elaboració.

Un dels aspectes més difícils és el moment de concretar els diferents graus de perfecció, ja que s’ha d’afinar molt amb els criteris d’avaluació.

Per facilitar el procés d’elaboraciócal començar concretant el grau més alt de coneixements, després el més baix, i finalment els graus intermedis, i a continuació assignar-li una puntuació (numèrica o descriptiva), i el % de pes de cada apartat.

L’ús de les rúbriques aporten molts avantatges. Permeten l’avaluació, l’autoavaluació i la coavaluació, de fet, crec que el més idoni seria que abans de realitzar la tasca, els alumnes visualitzin quin és l’objectiu final d’aprenentatge, és a dir, el que haurien de ser capaços de fer al final del procés. Per això, penso que abans d’iniciar una tasca podríem donar als alumnes una còpia de la rúbrica que utilitzarem, per prendre consciència d’allò que seran avaluats.

Per a mi, aquest és un dels  usos més importants,  ja que esdevé una manera de fer-los partíceps del seu propi procés d’aprenentatge. I encara més significatiu seria si l’elaboració de les rúbriques es fes i/o pactés amb els propis alumnes. Construir-les entre tots fa que l’alumnat es comprometi des de l’inici en la seva pròpia avaluació.

Podeu fer un cop d’ull al banc de rúbriques. Allà hi trobareu moltes mostres que us ajudaran a construir les vostres rúbriques.

Comparteixo amb vosaltres dues rúbriques que he fet servir darrerament:

REFLEXIONS SOBRE L’AVALUACIÓ

Ara que estem al final del primer trimestre és hora d’avaluar.

Algunes reflexions:

Al meu entendre, avaluar és més que examinar i qualificar.

Avaluar és una eina de caràcter formatiu que forma part del procés d’aprenentatge,  i que reuneix, recull i analitza dades significatives per tal de poder millorar o optimitzar els rendiments escolars, tan pel que fa a coneixements com a actituds.

El problema és que a vegades, aquest enfocament que segurament compartirem tots, queda en segon terme, a favor de d’avaluacions només de caire quantitatiu. Sabeu qui va  començar a aplicar l’avaluació quantitativa? doncs varen ser els jesuïtes,  al s XVI,  a partir d’un sistema de test per promoure o suspendre els alumnes. I a vegades penso que no  hem evolucionat gaire des de llavors!

Crec que l’avaluació hauria de considerar la quantitat i qualitat del coneixement, les habilitats i les actituds, amb el propòsit d’aconseguir canvis i millores en el procés d’ensenyament i aprenentatge, de comprovar si s’han complert els objectius, de recopilar dades, constatar el procés de l’alumne i del grup i ajudar a adaptar les estratègies  pedagògiques a les característiques de l’alumnat.

I finalment, penso que els  estudiants hi haurien de tenir un paper actiu, per tant, l’autoavaluació hauria de ser una pràctica habitual,  ja que esdevé una manera d’exercitar la seva capacitat reflexiva i afavorir l’autonomia. També és interessant la posada en pràctica de la coavaluació, és a dir, l’avaluació que es porta a terme dins el propi grup.

En aquesta línia m’agrada molt la proposta d’Irene de Puig, Iñaki Andrés, Félix de Castro, Josep LL Moya i Angèlica Sàtiro, en el seu llibre Reavaluar (Eumo editorial), feu-hi un cop d’ull!

 

Res més, fins la propera!

 

 

 

 

 

PROVES DIAGNÒSTIQUES

Les proves diagnòstiques pretenen fer una avaluació de diagnòstic, centrada en les competències bàsiques del currículum.

Les proves es passen a mitjants d’octubre a tot  l’alumnat de cinquè d’educació primària i a tot l’alumnat de tercer d’ESO.

Si voleu fer  practicar els alumnes  podeu utilitzar proves d’edicions anteriors.

 

Podeu accedir a totes les proves d’anys anteriors clicant aquí,