Tag Archives: Competència digital

L’ÚS DE LES APPS EN L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA

Font de la imatge: http://canaltic.com/blog/?p=1891

Font de la imatge: http://canaltic.com/blog/?p=1891

Actualment, al voltant del 30% de les llars de l’estat espanyol disposen de tauletes, i és freqüent trobar centres que es plantegen incorporar les tablets o els iPAD a l’escola. Però, estem preparats per tenir-ne i utilizar-los?
Abans de decidir-nos crec que és necessari fer un exercici de reflexió i compartir i debatre amb l’equip docent una sèrie de qüestions:

 • Sabem què són les apps.
 • El perquè de l’ús de les apps.
 • La connexió entre l’ús de les apps i el currículum.
 • El paper del docent i el paper de l’alumne.

A partir d’aquest primer debat podem començar a concretar:

Si No Compromisos de l’equip docent
Hi ha un acord de centre?
Sabem quin procés d’implantació seguirem?
L’equip docent té competència digital?
Creiem que poden ajudar a millorar el rendiment de l’alumnat?
Hi ha semblances i diferències hi ha amb les activitats amb ordinador?
Sabem quin tipus d’activitats es poden plantejar?
Sabem com plantejarem l’avaluació?
Tenim previstes  mesures per estar al dia?
Disposem de suport o orientacions externes?

Una vegada s’ha compartit i concretat, cal prendre acords en relació les apps que s’utilitzaran. En aquest sentit caldria analitzar:

 • La facilitat d’ús, el grau d’autonomia dels alumnes.
 • El grau de motivació de l’app en els alumnes.
 • L’adaptabilitat als diferents nivells d’aprenentatge.
  informació que ofereix l’app al professor sobre l’ús que n’ha fet l’alumne.
 • Si afavoreix o dificulta el fet d’haver-hi o no so o música.
 • Si les instruccions són clares i s’ofereixen en diversos formats: text, audio, imatge fixe, vídeo.
 • Si l’app ofereix una web de suport o de informació addicional.

Un bloc interessant que parla sobre el tema http://apple.ididactic.com

ELS GÈNERES DIGITALS

Wordle: Untitled

La incursió d’Internet a les nostres vides, i en conseqüència, a les aules, ha modificat paulatinament els hàbits lectors d’infants i joves.

Els lectors digitals estan habituats al “zapping” lector. Això implica una lectura més superficial i ràpida.

La xarxa ha tingut un impacte en els usos escrits  i ha transcendit tant en els hàbits lectors, com en l’aparició de nous gèneres textuals.  Aquests nous gèneres  determinen noves maneres de llegir i escriure, entre altres coses perquè tenen un alt grau d’oralitat, i per tant, un efecte directe en la seva producció escrita.

Per tant,  en l’ensenyament i aprenentatge de la lectura cal considerar el tractament dels gèneres digitals i les seves  característiques d’ús. Només així podrem ajudar els alumnes a desenvolupar les estratègies idònies per navegar, com a lectors competents, per l’espai virtual.

Idees clau:

Nous hàbits lectors

 • Zàpping lector
 • Simultaneïtat de lectures
 • Lectura superficial

 

Gèneres digitals

 • Sincrònics: xat i messanger
 • Diferits: correu, web, blocs
Alfabetització i competència digital

 • Velocitat lectora a la xarxa
 • Capacitat de combinar continguts
 • Capacitat crítica i d’elecció
Morfosintaxi dels gèneres digitals

 • Lèxic propi i nominalització
 • Brevetat discursiva i coordinació
 • Registres informals, espontanis, alt grau d’oralitat.
 • Ús d’abreviatures, onomatopeies i signes.

Molt recomanable:

En_ línia. Llegir i escriure a la xarxa. Daniel Cassany

Leer y escribir en la era de Internet. Anàlisis y propuestas para la lectura y escritura en Secundaria. M.A García

CALENDARI D’ADVENT

L’Advent és el període de desembre que hi ha abans de Nadal. La paraula advent prové del llatí i significa “arribada”, i té el seu significat en la preparació espiritual per a la celebració del Nadal.

El primer calendari d’advent data del 1851.  Actualment s’han popularitzat, i tan a casa com a l’escola és habitual tenir-los.

A continuació un recull d’enllaços per a fer calendaris d’advent online.

 

La competència digital

La competència digital és la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos i amb eines digitals.

Aquesta competència s’expressa en el domini estratègic de cinc grans capacitats associades respectivament a las diferents dimensions de la competència digital.

• La dimensió de l’aprenentatge: aprendre i generar coneixements, productes o processos
• La dimensió informacional : obtenir, avaluar i organitzar informació en formats digitals.
• La dimensió comunicativa: comunicar-se, relacionar-se i col•laborar en entorns digitals.
• La dimensió de la cultura digital: actuar de forma responsable, segura i cívica.
• La dimensió tecnològica: utilitzar i gestionar dispositius i entorns de treball digitals.

Us recomano fer una ullada a l’espai de reflexió Una mirada pedagogica