Tag Archives: currículum

UNA MIRADA ALS CURRÍCULUMS LITERARIS

Carolyn Turner

Il.lustració de Carolyn Turner

La lectura de textos literaris als currículums occidentals (francòfons, anglosaxons i hispànics) han evolucionat segons cadascuna de les tradicions i han donat lloc a enfocaments ben diversos, per exemple, la tradició hispánica posa molt d’incís en els hàbits lectors, la tradició francófona en els referents culturals i l’anglosaxona en la interpretació i análisis dels textos.
Malgrat aquestes diferències d’enfocament, totes les tradicions mantenen unes línies i prioritats comunes i coincideixen en varis aspectes,

• La presència de literatura infantil i juvenil a les aules. Això implica un coneixement de la LIJ per part dels docents, o en tot cas, d’estructures que ho facilitin, per exemple, la coordinació amb les biblioteques municipals, o l’aposta de centre per tenir una biblioteca activa i que dinamitzi la lectura literària a l’escola.

• La predilecció de la narració i de la poesia i, en canvi, la poca presència de la dramatització. En aquest sentit, caldria vetllar per omplir aquest buit i revisar els fons bibliogràfics de les biblioteques, i poder incloure textos treatrals.

• Les pràctiques de lectures individuals. En aquest sentit pot anar bé que els centres revisin l’enfocament del “Temps de lectura”.

• La lectura en veu alta i la recitació. Aspectes que impliquen el modelatge i domini de la fluïdesa lectora per part del docent.

font: Revista Articles n 63

L’ÚS DE LES APPS EN L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA

Font de la imatge: http://canaltic.com/blog/?p=1891

Font de la imatge: http://canaltic.com/blog/?p=1891

Actualment, al voltant del 30% de les llars de l’estat espanyol disposen de tauletes, i és freqüent trobar centres que es plantegen incorporar les tablets o els iPAD a l’escola. Però, estem preparats per tenir-ne i utilizar-los?
Abans de decidir-nos crec que és necessari fer un exercici de reflexió i compartir i debatre amb l’equip docent una sèrie de qüestions:

 • Sabem què són les apps.
 • El perquè de l’ús de les apps.
 • La connexió entre l’ús de les apps i el currículum.
 • El paper del docent i el paper de l’alumne.

A partir d’aquest primer debat podem començar a concretar:

Si No Compromisos de l’equip docent
Hi ha un acord de centre?
Sabem quin procés d’implantació seguirem?
L’equip docent té competència digital?
Creiem que poden ajudar a millorar el rendiment de l’alumnat?
Hi ha semblances i diferències hi ha amb les activitats amb ordinador?
Sabem quin tipus d’activitats es poden plantejar?
Sabem com plantejarem l’avaluació?
Tenim previstes  mesures per estar al dia?
Disposem de suport o orientacions externes?

Una vegada s’ha compartit i concretat, cal prendre acords en relació les apps que s’utilitzaran. En aquest sentit caldria analitzar:

 • La facilitat d’ús, el grau d’autonomia dels alumnes.
 • El grau de motivació de l’app en els alumnes.
 • L’adaptabilitat als diferents nivells d’aprenentatge.
  informació que ofereix l’app al professor sobre l’ús que n’ha fet l’alumne.
 • Si afavoreix o dificulta el fet d’haver-hi o no so o música.
 • Si les instruccions són clares i s’ofereixen en diversos formats: text, audio, imatge fixe, vídeo.
 • Si l’app ofereix una web de suport o de informació addicional.

Un bloc interessant que parla sobre el tema http://apple.ididactic.com

L’hàbit d’escriure

nens33En el desplegament del currículum a l’educació primària l’escriptura i la lectura són alguns dels aspectes  rellevants.

L’escriptura de tot tipus de textos  hauria de ser una pràctica diària a les aules de primària.

Com a mestres, cal que ajudem a desenvolupar l’hàbit d’escriptura,  fent escriure els alumnes cada dia, intentant que tractin tot tipus de temes, de forma autònoma i passant-s’ho bé.

Us proposo aquest articles de Daniel Cassany que reflexiona sobre aquesta qüestió:

L escriptura extensiva

L’aplicatiu online  petites històries és una eina per a treballar l’escriptura creativa amb alumnes de primària.  L’ús és molt senzill:

 1. Els alumnes trien el tema de la història.
 2. Organitzen i col·loquen les imatges (hi ha històries de 3, 6 o 9 imatges).
 3. Escriuen el textos per a cada una de les imatges.
 4. Escriuen el títol i les seves dades.
 5. screenshot0261