La veu dels alumnes

Els alumnes s’han mostrat motivats i motivades durant tot el projecte.

El fet de poder coneixer un entorn proper al lloc on viuen i el fet de poder elaborar recorreguts pels diferents camins dels pobles on viuen, els ha fet estar en tot moment super atents, intrigats i, per tant, s’han mostrat molt motivats.

Els alumnes poden participar i aportar els seus coneixements de la zona  a la resta del grup. Durant les sessions dels projectes, els alumnes han passat de ser espectadors a auto-gestionar-se les activitats i les sortides, coses que han valorat molt positivament.

Com que l’escola fa diferents projectes durant el curs, els alumnes van poder expressar també la seva opinió sobre què els va agradar més i de quina manera van aprendre millor.

Per acabar es van recollir propostes de millora, i els hauria agradat fer partíceps als pares i/o veïns del projecte, cosa que em recollit i farem de cara al pròxim curs.

DIEM LA NOSTRA…

LA VEU DELS ALUMNES

Els alumnes han tingut llibertat per fer aportacions i adaptacions del producte, sempre i quan aquest complís amb les condicions establertes inicialment. També han pogut demanar ajuda i guia sempre que ho han necessitat al llarg del procés, inclús sovint han col·laborat entre grups. 

Un cop acabat el projecte els alumnes tenen la possibilitat de fer-ne una avaluació i aportar idees i crítiques constructives per tal de millorar el plantejament del projecte en anys futurs. 

El grau de satisfacció ha estat molt positiu de forma general.

  

   

  

 

La Veu del alumnes

L’endemà de la gran festa hem rebut felicitacions de totes formes. Els pares i mares repetien una frase: això no ho oblidaran mai! Ens quedem amb aquesta frase.

Una nova experiència que els agradat, els ha motivat i segur que els ha permès aprendre moltes coses: companyerisme, treball en equip, el funcionament dels diferents aparells, organitzar-se, tenir paciència, saber esperar… i moltes més.

El viatge continua….

 

Per què hem de ventilar les aules? La veu dels alumnes

Hem participat en el projecte “La Motxilla Bioclimàtica” i n’hem tret molt bones impressions.

Laura: “Les mesures que hem fet ens han fet veure que cal ventilar les aules molt més del que fem. Ja ens pensàvem que costava respirar i concentrar-nos, però ara ho hem pogut mesurar gràcies al projecte. M’ha agradat força, l’any que ve a veure si aconseguim tenir unes aules més ventilades”.

Roger: “Jo també formo part de l’EcoGrup de l’Insi i m’ha semblat molt bona idea fer les mesures de la motxilla. Hem grabat un vídeo per als companys i els profes intentant ver-los veure els problemes de sostenibilitat del nostre institut”.

Marc: “No em pensava que la qualitat de l’aire de les nostres aules fos tan dolent… amb una millor qualitat de l’aire estaríem més tranquils i menys estressats”

Us deixem el vídeo que hem elaborat. Podeu accedir-hi CLICANT AQUEST ENLLAÇ

Ens encanta treballar en equip.

Ens hagués agradat poder fer, en acabar, un petit recull de les experiències i sensacions dels alumnes, però finalment no va poder ser per falta de temps. Per tant, aquí exposarem un resum del que hem copsat en els diferents dies que ha durat el projecte i del que han reflectit a l’avaluació.

Quan els preguntem què és el que més els ha agradat o motivat, molts fan referència a activitats en concret, però també hi ha forces alumnes que parlen del procés, especialment del treball en grup. Aquí és on ens adonem que potser cal ampliar les activitats d’aquest tipus durant el curs.

També destaca, com era de preveure, les referències a activitats de caire manipulatiu.

Durant els dies que ha durat el projecte, la majoria d’alumnes destacaven com a molt positiu el fet de participar en la gestió de la classe. Canviar el rol, de mers espectadors a gestors de la dinàmica d’aula. Tot i així, alhora reconeixien que això era més difícil i que comportava unes dificultats amb les que no comptaven.

Sovint reclamaven als mestres que fóssim més guies, ja que no estan acostumats a aquesta forma de treballar més auto-gestionada.

En general, tots ho destaquen com una experiència molt positiva i alhora amb aprenentatges significatius.

Treball en equip.

LA VEU DELS ALUMNES

Un cop acabats els projectes, vam passar unes enquestes a l’alumnat perquè fessin la valoració d’alguns aspectes i així tenir en compte el seu punt de vista per a fer les millores oportunes. En el cas del projecte de 3r d’ESO molts van dir que havien après a organitzar un viatge i la gran majoria van destacar que havien après a treballar en equip. També van destacar que treballar en equip és més divertit i entretingut i que valoren el fet d’haver-se d’espavilar per buscar solucions als problemes que els sorgien. 

D’altra banda, a la pregunta que els vam fer sobre què havien après d’ells mateixos, molts van dir que s’havien vist molt capacitats per assumir el seu rol i que els agradava agafar responsabilitats. També valoraven el fet d’haver de presentar el projecte en públic com un repte. 

Pel que fa a altres aspectes que van valorar positivament sobre el projecte van ser les activitats motivadores que els plantejàvem i l’autonomia que els deixàvem per prendre les seves decisions. I respecte als punts a millorar van dir preferien fer els grups ells mateixos i que preferirien haver escollit ells els tema del projecte. També van ser bastant crítics amb el temps que havien de dedicar al Portafoli i a la reflexió del treball diari.

La veu dels alumnes

Els alumnes s’han motivat molt des del principi. El projecte és fruit d’una inquietud d’un alumne de la classe i aquest fet fa que sigui més significatiu per a ells i elles, a mida que anem parlant del tema ho sigui de tots i totes.

El clima de motivació, treball i de compartir experiències i aprenentatges amb els altres és molt positiu doncs les famílies es mostren molt col·laboradores aportant informació, material, manualitats,etc. sobre el tema del projecte. D’aquesta manera, implícitament l’alumnat també està molt implicat i amb ganes d’aportar i compartir material amb la resta.

El treball de grups cooperatius ha estat un procés que ha costat una mica doncs el tema és abstracte per als infants i hi ha molts conceptes que encara els costa d’assimilar. Els ha costat una mica el fet de treballar en grup i fer aportacions del que havien investigat o après, extreure conclusions i plasmar-ho en un treball de manera conjunta.

L’experiència adquirida en aquest projecte ha fet que els darrers projectes es poguessin realitzar d’una manera més organitzada i fructífera.

LA VEU DELS ALUMNES

Després de tot el treball dut a terme al llarg del trimestre, hem pogut fer una petita valoració de la feina feta entre tots.

Creiem que ha estat un projecte molt motivador pels alumnes i l’han viscut i treballat de manera molt engrescadora.

Ha calgut treballar molt la informació que portaven des de casa ja que algun cop no era adient a la seva edat i els hi costava entendre-la. Però tant els nens com les famílies s’han implicat moltíssim amb el projecte i cada dia portaven maquetes, imatges, murals i diverses activitats fetes a casa amb els seus fills.

Per tant, valorem molt positivament el treball per projectes ja que ens  ha proporcionat i apropat a poder treballar conjuntament amb la família.

Així doncs, totes les parts, alumne-família-escola, hem estat partíceps en l’aprenentatge dels nostres alumnes.