La veu dels zombis Ganxets

Us deixem amb l’aportació dels alumnes on expliquen les tasques i activitats que han desenvolupat per arribar al producte final: el booktrailer del llibre “Ningú és un zombi”.

Cliqueu damunt de la imatge i podreu accedir al vídeo de la veu dels alumnes.

Si voleu escoltar altres aportacions podeu accedir al Youtube de l’escola.

Dia d’estrena!! (Producte final)

Els alumnes de cinquè ja han acabat el seu projecte i ho han fet  de la millor manera, amb l’estrena del booktrailer del Llibre “Ningú és un zombi”.

Aquí podeu veure un avanç del seu booktrailer.

Cliqueu damunt de la portada i podreu accedir a l’enllaç de l’avanç.

I a continuació el famós booktrailer realitzat per uns grans zombis:

Avaluem l’èxit de taquilla

Al llarg del projecte l’avaluació ha estat sumativa i s’han tingut en compte molts aspectes a nivell individual i de grup.

S’ha dut a terme a partir de l’observació del mestre, de diferents treballs realitzats per part dels alumnes i a partir de l’autoavaluació de cadascun d’ells.

Per explicar-vos una mica millor el procés de l’avaluació us deixem aquí algunes evidències:

 • Exposició oral: l’avaluació va ser per part del mestre i per part dels alumnes fent una autoavaluació.
 • Observació de la qualitat de la informació aportada i de la cerca a la xarxa.
 • Elaboració d’una entrevista individual i col·lectiva a l’autor del llibre.
 • Redacció del guió del booktrailer. (foto)
 • Avaluació individual del logotip del projecte.
 • Autoavaluació del treball en grup.

 

 

ZOMBIS EN ACCIÓ (IMPLEMENTACIÓ)

Com van dir en l’article anterior hem fet 5 grups per a poder fer el producte final. Finalment s’ha decidit que el curtmetratge serà un booktrailer sobre un llibre que han llegit tots els alumnes, de l’autor Jordi Folck que es titula “Ningú és un zombi”.

El mestre serà el guia en el desenvolupament de les activitats.

Els mestres especialistes, en coordinació amb el mestre tutor, programen les activitats per complementar el projecte segons l’àrea de cada especialitat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES. ÀMBITS

Àmbit lingüístic: lectura i comprensió del llibre. Elaboració del guió per al booktrailer. Preparació d’una entrevista  a l’autor del llibre. Reelaboració de la informació cercada en diferents mitjans. Vocabulari i expressions cinematogràfiques en llengua anglesa.

Àmbit matemàtic: estructura del temps de les diferents escenes per arribar a la  composició del booktrailer. Resolució de problemes.

Àmbit de coneixement del medi: Densitat dels materials per fer el maquilllatge.

Àmbit artístic: Valoració del fet artístic propi i dels altres. Apreciació que l’art és una manera de donar forma a les experiències, idees i emocions. Realització de decorats. Interpretació d’algunes cançons del musical del llibre.

Àmbit d’educació física: coneixement del propi cos

Àmbit d’educació en valors: visualització de curtmetratges sobre valors.

Àmbit digital: cerca d’informació i anàlisi d’aquesta. Visualització d’exemples de curtmetratges. Gravació i edició del booktrailer.

Àmbit aprendre a aprendre: autoregulació de la feina feta i del treball en equip.

Àmbit autonomia, iniciativa personal: treball en grup, resolució de conflictes.

 

 

 

Llums, càmera i acció (METODOLOGIA)

Després de fer la tria del projecte, es plantegen les preguntes del què volen saber. Els alumnes agrupen les preguntes per temàtiques i a cada grup de preguntes se’ls hi posa un títol.

A partir dels seus coneixements previs i allò que els motiva, els alumnes pacten i es distribueixen en diversos grups; per tant la formació dels grups és a partir del seu interès sense tenir en compte si són o no heterogenis. Un cop fets els grups, comencen la recerca d’informació a través de llibres de la biblioteca municipal, internet, entrevistes a experts, etc.

Cada grup s’especialitza en un dels sis temes:

 • Història del cinema
 • Què necessita una pel·lícula
 • Vestuari i maquillatge
 • Curiositats
 • Efectes especials
 • Actors i actrius

Una vegada cada grup fa la recerca de la informació per contestar les preguntes, elaboren una exposició per compartir la informació recollida.

A través del context del cinema, hem treballat la cerca d’informació aprenent la fiabilitat, comparació, dominis de les pàgines webs per extreure la millor informació.

A partir d’aquest punt, continuarem per aconseguir el producte final que serà la producció d’un curtmetratge. Per dur-ho a terme es realitza un canvi d’equips, basat en els diferents rols tècnics i artístics que requereix un producte audiovisual:

 • Guionistes
 • Direcció-producció
 • Decorats i atrezzo
 • Actors i actrius
 • Vestuari i maquillatge
 • Càmeres

Seguint aquests rols es prepararan un seguit d’activitats que culminaran en el producte final.

Com ho fem

El projecte que hem escollit per presentar és “LES PEL·LÍCULES” i el duran a terme els alumnes de 5è A de la nostra escola.

En primer lloc s’ha fet la tria del projecte a través de vàries exposicions orals i defenses dels temes proposats. Un cop triat el projecte es passa a la planificació que partirà del què saben i què en volen saber.

A partir de les preguntes que han sorgit en el pas anterior es fan grups cooperatius on treballaran per poder respondre-les. A més a més es plantejaran noves activitats durant aquest procés per tal d’arribar al producte final: un curtmetratge.

L’avaluació serà formativa i sumativa i es tindran en compte diferents criteris al llarg d’aquest procés. 

 

 

Som Ganxets

Hola! Els Ganxets és una escola situada a Reus. La nostra escola és d’una línia, excepte a Cicle Superior que en són dues.

El grup impulsor del treball de la Xarxa de Competències bàsiques el formem 6 mestres de l’escola. Després de moltes reunions, hem decidit centrar el treball al projecte interdisciplinar que realitzem a 5è d’Educació Primària.

Des de fa anys, el medi a l’escola es treballa sense llibres. Primer teniem el dubte de si enfocar aquest treball per projectes des de l’àrea de medi, però al final ens hem decidit per treballar des del projecte interdisciplinar, ja que és un treball obligatori i ens volem assegurar que la metodologia que fem servir a l’hora de fer-lo, és la més adequada.

Estem convençuts que ens ajudarà molt a millorar en el nostre dia a dia.