La veu dels alumnes

La valoració que els alumnes fan del projecte és molt positiva, especialment les activitats més lúdiques -com el Breakout- han agradat molt. Preguntats al respecte hem consensuat aspectes positius i aspectes a millorar del projecte.

Aspectes positius:

 • Hem après moltes coses sobre la Terra i la Lluna i hem contestat totes les preguntes que ens haviem fet.
 • Preparar i fer les presentacions ha estat molt divertit.
 • Fer servir els ordinadors i les tauletes.
 • Treballar en equip i ajudar als companys.
 • El breakout.
 • Treballar amb material audiovisual i no només amb llibres.
 • La llibertat per presentar les activitats de diferents maneres.
 • El dossier final de cada grup.

Aspectes a millorar:

 • Que tots al grup treballin per igual.
 • S’han de respectar millor els càrrecs dins dels grups.
 • Els diferents ritmes de treball, alguns grups acabaven la feina molt ràpid i d’altres trigaven força més.

 

 

 

Producte final

Dins el mateix projecte s’elaboren diferents petits productes que donen resposta als aprenentatges que hem estat treballant i el producte final és un dossier per grup amb un recull de tot el que s’ha fet seguint el full de ruta.

Al final del dossier, s’inclouen annexos amb fotografies de les altres activitats que han permès arribar a aquest producte final.  Dins dels diferents productes que s’han elaborat han representat un repte pels alumnes donat que han elaborat una presentació plàstica d’un dels aspectes del treball i presentar-lo als companys dels diferents cursos.

També hi ha un altre producte, que és un breakout, que ha representat un repte real per l’alumnat on havien d’anar superant proves per aconseguir una contrasenya. Entre altres coses.

Les famílies podran tenir accés al producte final perquè els vídeos, fotos, dossiers i activitats estan penjades a la pàgina web del centre.

Aquí podeu trobar el site del projecte amb el recull de tota la feina realitzada.

 

Avaluació

Durant el projecte es realitza avaluació contínua.

Es fan rúbriques d’autoavaluació i co-avaluació perquè s’adonin de la importància de valorar-se a ells mateixos i de la seva pròpia evolució. Són conscients d’on són i cap on volen anar.

Com que els projectes es fan amb grups cooperatius i amb fulls de ruta, tenen un recull de les activitats realitzades. Al final, tenen un recull grupal de les activitats.

Per valorar si els aprenentatges han estat significatius cada grup fa una presentació davant la resta de companys i companyes.

 

 

Implementació

Procés d’implementació

Els alumnes realitzen les diferents tasques a partir dels dossiers i dels fulls de ruta. Els dossiers els hi donen informació bàsica i els fulls de ruta les tasques i activitats que s’han de realitzar. Intentem que els alumnes siguin capaços d’accedir i cercar la informació a partir de diferents formats i tipologies: Textos tradicionals, textos en pantalla, vídeos, arxius de so (radio, podcasts…).

La pregunta inicial és molt general i a partir d’ella arribem a més preguntes i continguts. Les solucions estan directament associades a cada pregunta i solen ser una solució per a cada pregunta.

 

Metodologia

Treballem per grups cooperatius formats per quatre alumnes. Cada alumne té un rol dins del grup. Els rols són els següents: coordinador, secretari, portaveu i moderador. Els grups són heterogenis, els creen els tutors intentant que els nivells dels alumnes que en formen part estiguin equilibrats.

Quan els grups comencen a treballar reben un dossier amb la informació bàsica que necessiten i un full de ruta amb les diferents tasques, propostes i reptes que han de dur a terme. Els mestres proporcionen suport i ajuda als grups quan ho necessiten. Cada full de ruta acaba amb una activitat especial amb forma de petit producte.

Intentem que les activitats siguin el més vivencials possible per tal motivar-los i millorar els aprenentatges.

Procurem que els alumnes realitzin les tasques i activitats amb diferents eines tecnològiques (ipads, ordinador, pdi…)

El fet de treballar cooperativament ens ajuda a tenir una mirada inclusiva respectant els diferents ritmes i fent que uns s’enriqueixen de les aportacions dels altres. Tothom col.labora i aporta la seva visió i les seves capacitats personals pel bé del grup. En general, es genera un ambient de confiança i es crea un vincle més fort entre ells, on els alumnes se senten còmodes per tal d’aportar idees o expressar dubtes o necessitats.

Un altre dels eixos que es treballen és la coeducació. Sempre s’intenta que els grups siguin heterogenis. Totes les activitats i propostes es presenten amb un llenguatge no sexista fugint d’extrems incloent a tothom per igual a fi de generar respecte vers qualsevol membre del grup independentment de la seva cultura, sexe o religió.

Treballem en cotutories, la qual cosa implica que a l’aula en el moment de dur a terme el projecte sempre hi ha dos mestres que poden oferir suport i ajuda a cada grup.

Tots els mestres que intervenen en el grup des de les diferents àrees han de fer aportacions en el projecte des d’una acció coordinada entre tots.

Planificació

1.Punt de partida

 

Comencem el projecte dins del tema central del curs “L’univers”. Al iniciar el curs els alumnes van triar els projectes que treballarien: El sistema solar, La terra i la Lluna i els viatges espacials.

Durant aquest segon trimestre hem desenvolupat el projecte sobre la Terra.

Els objectius del projecte eren conèixer una mica millor el nostre propi planeta, la seva creació i les seves parts (geosfera, hidrosfera i atmosfera).

-Formació de la terra: Com es va crear la terra i les diferents fases per les que va passar al llarg del temps fins adoptar la seva configuració actual. Els continents.

-Geosfera: Les capes de la terra, l’escorça, el mantell i el nucli.

-Atmosfera: El temps atmosfèric i el clima.

-Hidrosfera: L’aigua a la terra. Els mars i els oceans, mars, rius i llacs, aigües subterrànies i glaceres. Els estats de l’aigua i els seus canvis. El cicle de l’aigua.

 

 1. Definició del repte o producte final.

Com a repte final vam decidir que els alumnes elaborarien una presentació d’alguns dels continguts treballats. La idea era treballar la comunicació i l’expressió oral, ja que els nostres alumnes necessiten reforçar molt aquest aspecte. La majoria d’alumnes no tenen el català com a llengua materna i presenten dificultats per utilitzar-lo de manera adequada.

 1. Els alumnes van triar els continguts que volien explicar als companys.
 2. Van preparar diferents murals i presentacions de google per projectar-les a la pissarra digital.
 3. Els grups es van reunir i van preparar l’exposició.
 4. Cada grup va anar a una classe (de 1r a 6è) a realitzar la seva exposició.  

Som l’escola dels baltis

Som l’escola Baltasar Segú de Valls.

El curs passat, com a línia d’escola vam començar amb el treball per projectes i l’aprenentatge cooperatiu. Formem part de la XCCBB perquè volem compartir les nostres experiències amb tots vosaltres i poder donar resposta als nostres dubtes.

Hem iniciat el nostre treball reflexionant en equip què és per a nosaltres el treballar per projectes.

Hem decidit documentar tres projectes a nivell de centre, un per cada comunitat, ja que som un total de 20 mestres. No obstant, ens centrarem i   documentarem el projecte que s’ha portat a terme el grup de tercer en el blog.

Seguim treballant !