AVALUACIÓ

Després de l’èxit de l’exposició, és hora de reflexionar sobre el treball fet i valorar possibles millores.

Els alumnes, durant el treball i un cop acabat, van fer rúbriques d’autoavaluació (on avaluaven el desenvolupament del projecte en tots els seus aspectes: treball cooperatiu, organització i coordinació, distribució de tasques, acords presos, ambient de treball, etc.). Tanmateix, van elaborar un petita enquesta on preguntaven als visitants de l’exposició la seva opinió. Quasi per unanimitat, l’opinió de les persones que la van visitar va ser la mateixa:  ha estat fantàstica i hem aprés coses sobre la prehistòria que no sabiem. Tot un èxit!

Els professors implicats en el desenvolupament del projecte, per mitjà de rúbriques, van avaluar diferents aspectes. Per una banda, avaluaven cadascuna de les activitats prèvies que feien els alumnes durant la primera setmana de treball al centre. Disposaven de les correccions de les activitats i un cop corregides, les avaluaven amb l’ajuda de la rúbrica. Per una altra, avaluaven el resultat final, l’exposició tan esperada per tothom i que va resultar ser un èxit.

Per últim, un cop reunits els membres que formem el grup impulsor de la xarxa de competències bàsiques, fem una valoració sobre el desenvolupament del projecte i els objectius assolits. Tots estem d’acord en la valoració final del projecte: el resultat ha estat fantàstic; els alumnes han fet un gran treball i l’opinió dels membres de la comunitat educativa és molt positiva.

No obstant això, fem una autocrítica constructiva amb l’objectiu de millorar  alguns aspectes en el desenvolupament dels futurs projectes. L’opinió general és que l’última part, d’avaluació, s’ha de reorganitzar per millorar-la. Potser la coincidència amb final de curs, la manca de temps  o la falta d’experiència en el desenvolupament de projectes, han fet que no estem del tot satisfets amb aquesta última part. El curs vinent reflexionarem sobre això i mirarem de millorar aquest aspecte.

No dubtem que ens sortirem!!!

LA VEU DELS ALUMNES

Ara que ja han passat els nervis i amb la perspectiva del treball fet, preguntem als alumnes la seva opinió: que pensen d’aquesta nova manera de treballar (projectes), que els hi ha semblat la temàtica del projecte, que han pensat i sentit mentre treballaven…

Hem recollit algunes de les paraules que més s’han repetit en les converses dels alumnes.

 

EL PRODUCTE FINAL

Per fi ha arribat el moment de mostrar tot el que han fet!!!

Cada grup munta l’exposició del racó de la prehistòria treballat. Ho fan segons les indicacions dels experts del muntatge. Alguns alumnes s’han encarregat d’organitzar els espais de l’exposició i de fer la difusió de la mateixa. Han distribuït els espais, organitzat els llums, els so…ho han posat tot a punt per mostrar-lo a la resta d’alumnes i familiars.

Al començament de l’itinerari es mostra l’eix cronològic, on situa en el temps les diferents espècies d’homínids i dóna una idea al visitant de com ha estat l’evolució de l’ésser humà.

El següent racó representat es el Bipedisme, on es mostra com els primers homínids van començar a caminar.

El Mapa Migratori dóna pas al Trenca Tòpics, on es desmenteixen algunes de les creences sobre els primers homínids que són errònies.

Seguim per l’exposició i trobem els diferents racons que ens mostren com era el Paleolític: el seu habitatge, l’alimentació, les eines, el foc, la indumentària i l’art.

Un cop sabem com era el Paleolític es fa una descripció gràfica del Neolític.

Per acabar, una petita comparació entre els Neandertals i els Sapiens i algunes nocions sobre arqueologia.

L’exposició va ser tot un èxit i alumnes i familiars van poden gaudir del gran treball fet pels alumnes de pimer d’ESO.

Han fet un treball fantàstic!!!!!

A continuació us pengem algunes imatges del producte final.

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓ (II): CONTINUEM TREBALLANT…

Un cop al centre, en tornar del camp d’aprenentatge i carregats d’il·lusió i motivació, els alumnes continuen treballant en el seu projecte.

Durant la primera setmana realitzen diferents activitats, agrupades en cinc temàtiques: Evolució humana i migracions; El foc i els metalls; Alimentació; Habitatge, i Indumentària i rituals. Aquestes activitats les desenvoluparan amb l’ajuda dels continguts apresos durant la seva estada a La Noguera i amb la informació i recursos que tenen penjats al Classroom, expressament creat per aquest projecte.

En la segona setmana se’ls assigna per sorteig una de les temàtiques treballades. Ara és el moment de fer servir tota la seva creativitat i aplicar tot el que han après durant aquests dies. Han d’elaborar un racó que representi un dels ambients de la prehistòria i, entre tots, muntar l’exposició!

IMPLEMENTACIÓ: AIXÍ TREBALLEM!!

Durant els dies 27, 28 i 29 de maig, els alumnes de 1r d’ESO van realitzar la primera part del projecte “Els racons de la prehistòria”. Es van traslladar al camp d’aprenentatge La Noguera, situat al municipi de Sant Llorenç de Montgai. Allà van desenvolupar els diferents tallers descrits a l’apartat de metodologia, tots ells ambientats en els diferents aspectes de la vida a la prehistòria.

Aquí us deixem algunes imatges que mostren quant van gaudir els alumnes!!!

METODOLOGIA: COM HO FAREM?

Per tal que els alumnes tinguin tota la informació necessària per elaborar el projecte, dividim les activitats en dos grans grups:

  • Per una banda, una estada al camp d’aprenentatge La Noguera, on per mitjà d’activitats pràctiques i diferents tallers, els alumnes desenvoluparan tasques de paleontòlegs, per tal de conèixer millor com vivien a la prehistòria. Aquesta estada es desenvolupa els dies 27, 28 i 29 de maig.

 

  • Per una altra banda, ja al centre, els alumnes hauran de fer una sèrie d’activitats i tasques per acabar de reforçar els continguts. Aquestes activitats s’agrupen en cinc grans grups: evolució humana i migracions, el foc i els metalls, alimentació habitatge i indumentària i rituals.

Les activitats programades a la primera setmana, tal com es mostra a la taula anterior, es treballaran tant en parella com en grup.

Un cop han desenvolupat totes les activitats s’organitzaran en grups cooperatius de quatre persones i se’ls hi assignarà una de les temàtiques treballades. Tots els membres del grup han de ser coneixedors de la totalitat dels continguts, ja que per sorteig, els hi pot tocar qualsevol dels cinc.

Durant la segona setmana, es triaran sis alumnes i aquests formaran dues comissions de treball: la comissió encarregada de l’organització de  l’exposició i la comissió encarregada de fer -ne la difusió. Mentrestant, la resta continuarà treballant en la seva exposició.

Després de dues setmanes de treball, als alumnes exposaran tota la feina feta a la sala d’actes de l’institut per a la resta d’alumnes i familiars.

 

 

PLANIFICACIÓ: QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

Després de pensar en comú estàvem d’acord que el primer projecte s’havia d’implementar a 1r d’ESO. Aprofitant el contingut de socials i la sortida programada al camp d’aprenentatge, ho vam tenir clar: el nou projecte havia de tractar la prehistòria.

Van confluir aquestes dos premisses i ho vam crear: ELS RACONS DE LA PREHISTÒRIA.

Un cop vam decidir que seria la prehistòria la temàtica principal del nostre gran projecte, va ser hora de posar-se a treballar.

Durant la primera sessió vam haver de determinar què és allò que volem aconseguir, el producte final: faríem una exposició de les diferents escenes de la prehistòria.

 

QUI SOM?

Som 18 docents que formem part del Grup Impulsor de l’institut Berenguer d’Entença. Aquest és el nostre primer curs dins la Xarxa de Competències Bàsiques. L’hem iniciat amb il·lusió però també amb incerteses, algunes ja comencen a veure la llum, a poc a poc.

Hem decidit fer un projecte sobre la prehistòria amb els alumnes de 1r d’ESO, aprofitant les activitats que desenvoluparan en el Camp d’Aprenentatge de la Noguera. En aquest moment ens trobem en la fase inicial: estem concretant els objectius d’aprenentatge i intentant definir amb una pluja d’idees quin serà el producte final.